Je možné dohodnout se se zaměstnancem na kratším pracovním úvazku v rozsahu 30 - 35 hodin týdně nebo musí být v pracovní smlouvě uveden přesný počet hodin týdně (např. 30 hodin/týden)? Pokud je možno dle zákona stanovit pracovní dobu v rozsahu 30 - 35 hodin/týden, jakým způsobem je třeba postupovat v případě proplacení náhrad dovolené, nemocenské, odstupného nebo potvrzení pro úřad práce.

Odpověď:

Zákoník práce dovoluje zaměstnavateli se zaměstnancem sjednat kratší pracovní dobu (ve Vašem názvosloví jde o kratší úvazek, který však zákon jako pojmenování nezná) sjednat. Dohoda může být obsahem jak pracovní smlouvy, tak i specifického ujednání již za trvání pracovního poměru. V případě kratší pracovní doby přísluší zaměstnanci mzda, která odpovídá sjednané kratší pracovní době.

Pokud jde o výši výměry pracovní doby, tj. velikost úvazku, nestanovuje zákon žádnou minimální hranici. Sjednaná délka týdenní pracovní doby však musí být vždy jasná a určitá. Uvedení pracovní doby v rozmezí, např., jak sama uvádíte, v rozsahu 30 až 35 hodin týdně, by neodpovídalo právnímu řádu České republiky. Sjednaný rozsah kratší týdenní pracovní doby musí být dostatečně určitý, tj. musíte se dohodnout na konkrétní výměře. Pokud by smlouva obsahovala ujednání s neurčitým rozsahem, jednalo by se o neurčité ujednání a k jako takovému by nemohlo být přihlíženo. Pokud si tedy neurčíte jednoznačnou výměru rozsahu, nebude se podle ujednání postupovat a použijí se zákonná pravidla, tj. výměra týdenní pracovní doby bude v rozsahu stanoveném zákonem (tj. běžně 40 hodin týdně).

Doporučujeme Vám proto pečlivě zvážit, s jak vysokou výměrou pracovní doby u zaměstnance počítáte a podle toho údaj do smlouvy zanést.

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit