Od října 2012 jsem evidována na ÚP a v současnosti už nepobírám dávky v nezaměstnanosi. Nyní pracuji na dohodu o provedení práce, ze které mám měsíční příjem do 3000,-Kč. Ráda bych pracovala na brigádu ještě u jiného zaměstnavatele, ale nevím, jaká forma je v tomto případě lepší, zda dohoda o...

V loňském roce jsem vykonávala pro město veřejně prospěšné práce, a to v rozsahu 7,5 měsíce. Letos bych měla zájem pracovat znovu, protože práci sehnat nemůžu. Mám možnost opakovaně tuto práci získat, pokud o mě město projevilo zájem? Lze opakovaně tyto práce vykonávat a v jakém...

Po 5 dnech pracovní neschopnosti mi zaměstnavatel znemožnil přístup do zaměstnání (zablokoval vstupní kartu i přístup do pc). Během nemocenské mě zaměstnavatel neustále kontaktuje na soukromý mobil a e-mail s řešením pracovních záležitostí. Je to tak, že na nic z toho nemá...

Bratr byl vyřazen z evidence úřadu práce z důvodu nedostavení se v určený den. Dostavil se s omluvou následující den a také napsal dopis s tím, že nesouhlasí s vyřazením z úřadu práce, že se v té době staral o rodiče (oba 89 let), se kterými žije ve společné domácnosti. Nebylo mu odpovězeno. Nyní...

Může pracovat někdo bez pracovní smlouvy s tím, že je placen z peněz, které někdo podniku daroval? Bylo mi řečeno, že ty peníze už jsou jednou zdaněné, takže pracovat může.

Odpověď:

Podle § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění se nelegální prací (tj. prací na černo)

Zaměstnavatel mi pravidelně vyplácí mzdu až na konci měsíce, v pracovní smlouvě není uveden termín výplaty. Je nějaká možnost změny výplatního termínu?

Odpověď:

Zaměstnavatel, který vyplácí mzdu poslední den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který mzda náleží, nepostupuje v rozporu...

Je možné se přihlásit na Úřad práce mimo trvalé bydliště v přechodném bydlišti?

Odpověď:

Přihlásit se na Úřadu práce je možné jako zájemce o zaměstnání nebo jako uchazeč o zaměstnání. S vedením v evidenci zájemců o zaměstnání však nejsou spojena stejná práva jako s vedením v evidenci uchazečů o...

Zaměstnavatel mi už dva měsíce (září a říjen) nezaplatil celou mzdu. Vždy poskytne pouze zálohu s tím, že zbytek doplatí, až na tom bude ekonomicky lépe. Zatím však k tomu nedošlo a já se obávám, že firma zkrachuje. Jak se mám zachovat?

Odpověď:

Podle čl. 28 Listiny základních práv a svobod č...