Pracujeme v nepřetržitém pracovním režimu s týdenní pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou v délce 37,5 hodin. Výměra dovolené činí 5 týdnů. V loňském roce byl vypracován celoroční plán služeb, do kterého se rozepsal roční plán dovolených. V letošním roce nám zaměstnavatel určil tři délky...

Jelikož máme špatné zkušenosti se zaměstnanci, kteří mají exekuce (dochází ke krácení tržeb nebo jejich odvodů řetězením), a proto bychom rádi do osobního dotazníku před nástupem zařadili otázku, zda mají exekuci a v jaké výši. Je to možné?

Odpověď:

Zákon o zaměstnanosti ve svém § 12 odst. 2...

Ukončil jsem pracovní poměr na dobu určitou a zbylo mi 10,5 dne dovolené. Zajímá mě, zda mám právo na proplacení této nevyčerpané dovolené.

Odpověď:

V případě skončení pracovního poměru (není nijak rozhodující, zda se jedná o pracovní poměr sjednaný na dobu určitou nebo neurčitou) má zaměstnanec...

Pracovala jsem na dohodu o pracovní činnosti 10 měsíců. Zajímalo by mě, zda mám po zaměstnavateli požadovat za tuto dobu zápočtový list. Příjem jsem měla nižší než 10 tisíc korun měsíčně.

Odpověď:

Zaměstnavatel je od 1. 1. 2012 povinen vystavit a vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání...

Zajímalo by mě, z jakých důvodů může dojít k ukončení pracovní neschopnosti.

Odpověď:

Důvody ukončení pracovní neschopnosti jsou uvedeny v § 59 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění v platném znění takto:

§ 59

Ukončování dočasné pracovní neschopnosti

Pracuji za hodinovou mzdu na HPP, každý měsíc odpracuji jiný počet hodin – někdy 125, jindy 160 nebo 90. Jaký bude pro mne týdenní fond pracovní doby pro výpočet odstupného?

Odpověď:

Fond pracovní doby není právní pojem. Obecně se jím rozumí počet hodin, které má zaměstnanec v souladu se svou...

V současné době jsem na nemocenské a těhotná. Pracovní poměr mám na dobu určitou, končí mi za dva týdny. Zajímalo by mě, zda jsem v nějaké ochranné lhůtě, nebo se musím hlásit na Úřadu práce?

Odpověď:

Skončení pracovního poměru sjednaného na dobu určitou v době trvání pracovní neschopnosti...

Jsem v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce. Mohu si přivydělávat, a to i při rekvalifikaci?

Odpověď:

Podmínky tzv. přivýdělku v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání upravuje § 25 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění (dále jen zákon o...