25. červen 2015
/  Kategorie: ČR a EU

Vláda schválila návrh ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka na novelizaci zákona o podpoře malého a středního podnikání. Vytvoří se tak nová Agentura pro podnikání a inovace, která bude mít od prvního ledna 2016 na starost čerpání peněz fondů Evropské unie. Zprávu uvedl portál...

16. červen 2015
/  Kategorie: ČR a EU

Příliš mnoho formulářů, vysoké náklady na administrativu a velmi nejistý výsledek. Tak by se daly shrnout zkušenosti malých a středních firem z minulého programovacího období evropských fondů. Některé chyby se podařilo ministerstvu odstranit, jiné zatím zůstávají. Takto popisuje situaci portál...

3. červen 2015
/  Kategorie: ČR a EU

K efektivnímu vynakládání veřejných prostředků z evropských dotací by měly napomáhat další kontrolní mechanismy. Úředníkům již nebudou stačit jen formálně správná výběrová řízení. Budou rovněž porovnávat vysoutěžené ceny s cenami obvyklými na trhu, upozorňuje v rozhovoru pro BusinessInfo.cz ředitel...

2. červen 2015
/  Kategorie: ČR a EU

Do Česka mohou po dvou letech opět proudit peníze z Operačního programu Podnikání a inovace. Evropská komise se k odblokování 38 miliard korun rozhodla na základě výsledků 52 auditů, které ukázaly zlepšení a zefektivnění kontroly. Kvůli předchozím chybám však České republice snížila podíl...

18. květen 2015
/  Kategorie: ČR a EU

Evropská komise schválila Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) pro programové období 2014–2020, jehož alokace představuje 2,77 miliardy eur. Znamená to, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako řídící orgán OP VVV bude moci vyhlásit první výzvy. V letošním roce je...

5. květen 2015
/  Kategorie: ČR a EU

Předběžné znění výzev k podávání žádostí o dotaci v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) bylo poslední dubnový den vypuštěno ze střežených skříní ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Podnikatelé se tedy mohou již několik dnů seznamovat se základními...

29. duben 2015
/  Kategorie: ČR a EU

Rada hospodářské a sociální dohody se na svém zasedání v pondělí 27. dubna 2015 zabývala především novelou stavebního zákona, která má přinést například zjednodušení a zrychlení povolovacího řízení. Dále projednala situaci čerpání prostředků z fondů Evropské unie, řešení finanční gramotnosti nebo...

23. duben 2015
/  Kategorie: ČR a EU

Evropská komise při jednáních o implementaci služebního zákona požadovala, aby zprostředkující subjekty pro jednotlivé operační programy spadaly pod režim zákona o státní službě. Proto se do konce roku 2015 agentura CzechInvest rozdělí a část zaměstnanců přejde do nové agentury, která bude mít na...