19. červen 2019
/  Kategorie: Ostatní

Pouhých 10 % malých a středních podniků (MSP) má plně automatizovanou výrobní linku. Čtvrtina firem plánuje do 5 let robotizovat výrobu, ale největší brzdou pro jejich digitalizaci se stává nedostatečně kvalifikovaná pracovní síla. Do automatizace a robotizace zatím investuje jen 22 % malých a...

13. červen 2019
/  Kategorie: Ostatní

Pracovnělékařské služby, zaměstnávání cizinců či osob ve výkonu trestu, odměňování zaměstnanců nebo exekuce představují jen zlomek témat, která byla díky projektu NORD v průběhu posledních třech let řešena. 

6. června 2019 se sešli zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanců v Praze - Dolních...

7. červen 2019
/  Kategorie: Ostatní

Svaz průmyslu a dopravy ČR podepsal na krajské konferenci "Technické fórum 2019" s ministrem školství Robertem Plagou a hejtmanem Kraje Vysočina Jiřím Běhounkem Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávacího programu Cesta k technologiím (P-TECH). Program P-TECH vznikl v USA a integruje...

5. červen 2019
/  Kategorie: Ostatní

Dnem 1. června 2019 nabývá účinnosti novela nařízení vlády č. 595/2006 Sb. o nezabavitelných částkách. Podstatně se zvyšuje částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení.

Třeba u osob bez vyživovací povinnosti jde o zvýšení ze stávajících zhruba 16 tisíc korun na téměř 26 tisíc...

31. kvě 2019
/  Kategorie: Ostatní

Zaměstnavatelé větších podniků tvorbu dokumentace BOZP nechávají na svých odborně způsobilých osobách v prevenci rizik. Ale stále existují menší firmy, které o povinnostech v BOZP nemají ani tušení. A právě těm je určen tento článek.

Následující hlavní body ohledně dokumentace BOZP se týkají...

30. kvě 2019
/  Kategorie: Ostatní

V Brně pokračuje 7. června série konferencí o nové úpravě daňových odpočtů na firemní výzkum a vývoj. Firmy a zástupci finanční správy se dozvědí, jak letošní novela zákona o dani z příjmu zjednoduší uplatňování odpočtů. Konference se také soustředí na jednotný výklad těchto...

28. kvě 2019
/  Kategorie: Ostatní

Pondělní tripartita projednala vládní návrh státního rozpočtu na rok 2020. Jenže vláda zástupcům zaměstnavatelů a odborů neposkytla včas potřebné podklady. „Je to velmi špatný přístup ze strany vlády. Chápu, že vláda chce znát naše stanovisko, ale není možné, aby nám nesdělila ani základní...

27. kvě 2019
/  Kategorie: Ostatní
Uplynul jeden rok od nabytí účinnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation), takzvaného GDPR. Firmy musí zajišťovat, že se v jejich podniku budou uchovávat data v souladu s tímto nařízením a stejně tak v souladu se s nimi bude i nakládat. Ne vždy k tomu ale...