11. prosinec 2018
/  Kategorie: Ostatní

Zajímáte se o dění v regionech? Regionální infoservis Vám přináší přehled důležitých uplynulých a plánovaných událostí ze všech regionů ČR.

Seznamte se se zajímavými událostmi, které se uskutečnily v období září - listopad 2018 v krajích České republiky. Zároveň bychom Vás rádi pozvali na...

10. prosinec 2018
/  Kategorie: Ostatní

Regionální zastoupení SPČR pro Olomoucký, Pardubický a Zlínský kraj v období září až prosince iniciovalo a zorganizovalo několik kulatých stůl a diskusních fór v rámci projektu NORD. Cílem těchto setkání bylo rozvíjet sociální dialog a podpořit sdílení zkušeností a pohledů sociálních aktérů na...

10. prosinec 2018
/  Kategorie: Ostatní

Historicky nejnižší nezaměstnanost nutí firmy, aby se více zabývaly tím, jak si udržet spokojené zaměstnance. Tradiční benefity, jako stravenky, pět týdnů dovolené nebo přátelské prostředí, už zaměstnanci berou jako samozřejmost. Doporučení, jak zaujmout pracovníky a dát jim něco navíc prezentovaly...

7. prosinec 2018
/  Kategorie: Ostatní

Dne 21.2.2019 proběhne Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje v Brně. Regionální zastoupení pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočinu bude opět u toho.  Hlavním tématem setkání bude hromadná doprava v Jihomoravském kraji a veškerá její problematika. Svaz...

4. prosinec 2018
/  Kategorie: Ostatní

Na sklonku roku Vám představujeme velmi zajímavou studii nesoucí název „Analýza vnímání SP ČR a ČMKOS jako hlavních střešních organizací a nositelů sociálního dialogu v ČR“, kterou si nechali sociální partneři zpracovat jako jeden z výstupů projektu Propojování národního, odvětvového a regionálního...

28. listopad 2018
/  Kategorie: Ostatní

V posledních letech je v souvislosti s problematikou povodní a nyní i sucha kladen stále větší důraz na řešení problematiky přizpůsobení se klimatickým změnám. To se dotýká celé společnosti, nejen firem.

K řešení této problematiky je určena adaptační strategie ČR, která definuje nezbytnost...

23. listopad 2018
/  Kategorie: Ostatní

Stále více českých firem chce investovat do výzkumu a vývoje, jejich zájem ale brzdí nejasná pravidla státní a veřejné podpory. Vyplývá to z průzkumu společnosti Deloitte a Technologické agentury ČR, do kterého se zapojilo 109 respondentů z řad českých podniků.

České firmy se například dlohodobě...

22. listopad 2018
/  Kategorie: Ostatní

Svaz podpořil akci „Týden řemesel, techniky, technologií aneb I malé kolo roztočí ta velká“, která proběhla ve dnech 5. - 9. 11. 2018 na Střední škole techniky a služeb v Karviné. Akce se konala v rámci oslav 100 let od vzniku České republiky, 750 let města Karviná a 100 let výročí Svazu průmyslu a...