21. červen 2019
/  Kategorie: Ostatní

CzechInvest uspořádal v Pardubicích během dvou hodin na 150 jednání

Oboustranně prospěšná spolupráce firem a sociálních podniků. To bylo tématem již druhého Social Market Fora, které se konalo 13. června 2019 v Pardubicích. Přes třicet účastníků z řad místních firem a sociálních podniků zde...

20. červen 2019
/  Kategorie: Ostatní

Třinecké železárny letos instalovaly unikátní robot, který nanáší žáruvzdornou hmotu na stěny mezipánví. Ty jsou součástí zařízení pro plynulé odlévání oceli. Robot zastoupí minimálně dva pracovníky, kteří v těžkých podmínkách tuto práci dříve vykonávali. Navíc zlepšuje přesnost a kvalitu nanášení...

19. červen 2019
/  Kategorie: Ostatní

Pouhých 10 % malých a středních podniků (MSP) má plně automatizovanou výrobní linku. Čtvrtina firem plánuje do 5 let robotizovat výrobu, ale největší brzdou pro jejich digitalizaci se stává nedostatečně kvalifikovaná pracovní síla. Do automatizace a robotizace zatím investuje jen 22 % malých a...

13. červen 2019
/  Kategorie: Ostatní

Pracovnělékařské služby, zaměstnávání cizinců či osob ve výkonu trestu, odměňování zaměstnanců nebo exekuce představují jen zlomek témat, která byla díky projektu NORD v průběhu posledních třech let řešena. 

6. června 2019 se sešli zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanců v Praze - Dolních...

7. červen 2019
/  Kategorie: Ostatní

Svaz průmyslu a dopravy ČR podepsal na krajské konferenci "Technické fórum 2019" s ministrem školství Robertem Plagou a hejtmanem Kraje Vysočina Jiřím Běhounkem Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávacího programu Cesta k technologiím (P-TECH). Program P-TECH vznikl v USA a integruje...

5. červen 2019
/  Kategorie: Ostatní

Dnem 1. června 2019 nabývá účinnosti novela nařízení vlády č. 595/2006 Sb. o nezabavitelných částkách. Podstatně se zvyšuje částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení.

Třeba u osob bez vyživovací povinnosti jde o zvýšení ze stávajících zhruba 16 tisíc korun na téměř 26 tisíc...

31. květen 2019
/  Kategorie: Ostatní

Zaměstnavatelé větších podniků tvorbu dokumentace BOZP nechávají na svých odborně způsobilých osobách v prevenci rizik. Ale stále existují menší firmy, které o povinnostech v BOZP nemají ani tušení. A právě těm je určen tento článek.

Následující hlavní body ohledně dokumentace BOZP se týkají...

30. květen 2019
/  Kategorie: Ostatní

V Brně pokračuje 7. června série konferencí o nové úpravě daňových odpočtů na firemní výzkum a vývoj. Firmy a zástupci finanční správy se dozvědí, jak letošní novela zákona o dani z příjmu zjednoduší uplatňování odpočtů. Konference se také soustředí na jednotný výklad těchto...