Aplikace sociálního dialogu v praxi je téma, které zajímá firmy i jejich zaměstnance napříč odvětvími. Jelikož chceme přiblížit sociální dialog co nejširšímu spektru lidí, rozhodli jsme se za tímto účelem vydat publikaci, která představí 12 zajímavých a různorodých příkladů dobré praxe. Publikace bude vydána jak v elektronické, tak v tištěné podobě.

Jednotlivé příběhy firem budeme pravidelně uveřejňovat v této rubrice.

10. říjen 2018
/  Kategorie: Příklady dobré praxe

Představení

Firma HENNLICH prošla od svého založení v roce 1922 dramatickým vývojem a velkými zvraty. V roce 1948 byla znárodněna a teprve vlivem společenských změn se v roce 1991 její majitelé rozhodli rozšířit své aktivity z Rakouska také do Československa. Od té doby se firma stala důležitým...

1. říjen 2018
/  Kategorie: Příklady dobré praxe

Představení:

RUBIKON Centrum je nezisková organizace s dlouhou historií – vznikla v roce 1994, původním záměrem vzniku Sdružení bylo rozvíjet alternativní tresty a opatření v trestní justici v České republice a také vznik nové státní instituce, která by se věnovala této problematice cíleně...

11. září 2018
/  Kategorie: Příklady dobré praxe

Představení společnosti

Historie společnosti BENEŠ a LÁT, a.s. sahá až do roku 1934, kdy byla v Průhonicích založena první slévárna. Dnes v této ryze české rodinné firmě pracuje ve čtyřech výrobních závodech (Poříčany, Slaná u Semil, Mimoň, Sutice) 500 zaměstnanců. Obrat v roce 2017 činil 875...