Aktualizováno: 5. září 2019
10. březen 2011
/  Kategorie: Analýzy

Níže naleznete analýzy tematických okruhů, které byly zpracovány v rámci projektů sociálních partnerů (v závorce je uveden rok zpracování):

Průmysl 4.0 a význam týmů s důrazem na interdisciplinární a mezigenerační spolupráci

  • Cílem analýzy je identifikovat možnosti podpory mezigenerační...