Zpravodaj sociálního dialogu 01/2020: Rozdíly v odměňování žen a mužů v ČR