Zpravodaj sociálního dialogu 3/2017

Pokud se Vám email nezobrazuje správně, zobrazte si online verzi

Zpravodaj
Sociálního dialogu

03 / 2017

NOVINKY V PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽBÁCH


Novelizace zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, jehož součástí je i problematika pracovnělékařských služeb, která byla připravena na základě podnětů z praxe, by měla přinést zaměstnavatelům i zaměstnancům řadu zlepšení a zjednodušení...
 

CO PŘINÁŠÍ NOVELA ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI - ZAOSTŘENO NA AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ

 
Novela zákona o zaměstnanosti nabyla účinnosti 29. července 2017. Změny se týkají především agenturního zaměstnávání. Agentury práce budou muset například složit kauci. Novela ruší možnost přivýdělku v rámci nekolidujícího zaměstnávání osob se zdravotním postižením a také u zprostředkování zaměstnání Úřadem práce ČR...
CELÝ ČLÁNEK
CELÝ ČLÁNEK
Mgr. Jaroslava Rezlerová, prezidentka Asociace poskytovatelů personálních služeb (APPS)

ZEPTALI JSME SE

 

Mgr. Jaroslavy Rezlerové, prezidentky Asociace poskytovatelů personálních služeb (APPS)

 
S Jaroslavou Rezlerovou jsme si povídali o změnách a nových povinnostech, které pracovním agenturám přinesla novela zákona o zaměstnanosti...
CELÝ ČLÁNEK

REGIONÁLNÍ INFOSERVIS

 
Zajímáte se o dění v regionech? Regionální infoservis Vám přináší přehled důležitých uplynulých a plánovaných událostí ze všech regionů ČR. Seznamte se se zajímavými událostmi, které se uskutečnily v období červen - srpen 2017 v krajích České republiky. Zároveň bychom Vás rádi pozvali na další akce v regionech, které jsou plánovány v nejbližší době.

STALO SE

 
„Ručičky kraje“ představily v červnu v Plzni technické obory - již tradiční akce seznámila žáky škol a veřejnost s technickými obory i se školami, které je vyučují.

Úřad zmocněnce vlády ve spolupráci s regionálními partnery uspořádal v Ostravě odborný workshop nazvaný „Flexibilita pracovního trhu v návaznosti na zahraniční kvalifikovanou sílu“ – setkání zástupců zaměstnavatelů a institucí, zabývajících se problematikou zaměstnávání cizinců, potvrdilo, že poptávka ze strany firem po zahraničních pracovnících sílí.

ZVEME VÁS

 
Procvičit si na praktických příkladech problematiku srážek ze mzdy a seznámit se se všemi situacemi při provádění exekučních srážek budete moci na diskusním fóru s názvem "Exekuce, srážky ze mzdy, osobní bankrot" 20. září 2017 v Jihlavě.

Konference „Uplatnitelnost a podpora technického vzdělávání inovativními metodami“ se uskuteční 3. října 2017 v Ostravě.
DALŠÍ UDÁLOSTI
DALŠÍ UDÁLOSTI
 
 
 
 

ZAUJALO NÁS

ANKETA

Koncepce vzdělávání nám nejsou lhostejné

V máločem se zástupci firem s odboráři shodnou tak jako v kritice našeho vzdělávacího systému. Ale jelikož nelze jen bořit, je dobré mít vybudované jasné a pevné základy, založené na vydiskutovaných cílech a opatřeních, jak by se vzdělávací systém měl změnit, aby vychovával absolventy pro potřeby 21. století. Je sice sepsáno mnoho strategií a akčních plánů, ale jen na dvou se významně podíleli sociální partneři.
 
Celý článek si přečtěte ZDE.
Ve Sbírce zákonů byla publikována novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Tento zákon upravuje mimo jiné i problematiku pracovnělékařských služeb. Současná úprava, která je účinná od dubna 2012, přinesla v praxi spoustu problémů.
 
Vítáte novelizaci pracovnělékařských služeb?
 
V případě zájmu hlasujte, prosím, ZDE.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

 

Lhůty pro podání návrhu na insolvenci zaměstnavatele

 
Zaměstnavatel nám od dubna tohoto roku nevyplatil mzdu a ukončil nám pracovní poměr okamžitým zrušením k 26. 6. 2017. Nyní jsme evidováni na ÚP. Zaměstnavatel nám dluží mzdu za duben, květen a červen. Ve smlouvě máme sjednánu splatnost mzdy vždy 20. každý měsíc. Chtěli bychom podat návrh na insolvenci, protože ani po vyzvání nám zaměstnavatel mzdy nevyplatil, ukončil živnost a zbytek zaměstnanců propustil. Prosím o radu, jak postupovat při návrhu na insolvenci.
ODPOVĚĎ
Facebook Twitter
Vydavatel:
Svaz průmyslu a dopravy ČR,
Freyova 948/11, 190 00 Praha 9
Odhlásit odběr zpravodaje můžete ZDE.
Zpravodaj je vydáván v rámci projektu „Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR“, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
Powered by AcyMailing