Zpravodaj sociálního dialogu 4/2017

Pokud se Vám email nezobrazuje správně, zobrazte si online verzi

Zpravodaj
Sociálního dialogu

04 / 2017

DISKRIMINACE NA PRACOVIŠTI
A PLATOVÁ NEROVNOST V ČR


Inspekce práce loni odhalila nejvíc případů diskriminace v zaměstnání nebo při jeho hledání za poslední tři roky. Nejčastěji kvůli věku a pohlaví. Kontroloři narazili i na šikanu a nerovné odměňování za stejnou práci.
Padly i pokuty v řádu desítek tisíc korun...

SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

 
Veřejné zakázky, na něž je v České republice ročně vynakládáno více než 550 mld. Kč, vytvářejí významný prostor pro naplnění širokého spektra potřeb, přičemž současně z veřejných zadavatelů činí významné zákazníky, kteří mají potenciál ovlivnit trh s ohledem na obecnější společenské cíle či priority v oblasti udržitelného rozvoje...
CELÝ ČLÁNEK
CELÝ ČLÁNEK
JUDr. Jitka Hejduková, ředitelka Sekce zaměstnavatelská Svazu průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR)

ZEPTALI JSME SE

 

JUDr. Jitky Hejdukové, CSc., ředitelky Sekce zaměstnavatelské Svazu průmyslu
a dopravy ČR (SP ČR)

 
V čem spatřuje Jitka Hejduková příčinu nerovného odměňování mezi pohlavími a jak je to s diskriminací na pracovištích v České republice se dočtete v následujícím rozhovoru...
CELÝ ČLÁNEK

REGIONÁLNÍ INFOSERVIS

 
Zajímáte se o dění v regionech? Regionální infoservis Vám přináší přehled důležitých uplynulých a plánovaných událostí ze všech regionů ČR. Seznamte se se zajímavými událostmi, které se uskutečnily v období září - listopad 2017 v krajích České republiky. Zároveň bychom Vás rádi pozvali na další akce v regionech, které jsou plánovány v nejbližší době.

STALO SE

 
SP ČR pomáhá řešit problémy zaměstnavatelů v Královéhradeckém kraji, o čemž svědčí i diskuse předních představitelů SP ČR s významnými zaměstnavateli v kraji.

Úřad Svaz průmyslu a dopravy ČR, zastoupený prvním viceprezidentem Janem Rafajem, podepsal Memorandum o duálním vzdělávání v Moravskoslezském kraji.

ZVEME VÁS

 
K tématu "Vysílání řidičů do zemí EU" můžete diskutovat již 13. prosince 2017 v Brně.

Diskusní fórum na téma "Odpadové hospodářství ve firmách" proběhne dne  23. 1. 2018 v Plzni.
DALŠÍ UDÁLOSTI
DALŠÍ UDÁLOSTI
 
 
 
 

ZAUJALO NÁS

ANKETA

Diskriminace v zaměstnání a obrana proti ní

Cílem publikace je vysvětlit čtenářům pojem diskriminace, popsat jednotlivé druhy diskriminace a její právní úpravu. Zjistíte, jak se bránit v případě, že se stanete terčem diskriminačního chování na pracovišti a jaká je vymahatelnost zákazu diskriminace.
 
Celou publikaci si přečtěte ZDE.
S některou z forem šikany na pracovišti má aktuálně zkušenost 19 procent osob starších 15 let. Problém šikany je záležitostí všech věkových i vzdělanostních skupin, nicméně častěji postihuje ženy a osoby ve středním věku. Šikana je vůči postiženým nejčastěji uplatňovaná ze strany jejich nadřízených.
 
Stali jste se někdy obětí či svědkem šikany na pracovišti (bossing, mobbing)?
 
V případě zájmu hlasujte, prosím, ZDE.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

 

Diskriminace v souvislosti s pružnou pracovní dobou

 
Máme s kolegyní tak jako ostatní kolegové pružnou pracovní dobu. Pevně stanovená doba na pracovišti je od 8 - 13 hod. Nyní po nás nadřízená vyžaduje, abychom zůstávaly s kolegyní každý den na pracovišti do 15 hod., v pondělí až do 17 hod. s tím, že se můžeme střídat. Chodíme do práce už na 6 hod. ráno a tato situace nám nevyhovuje. Oznámila nám to ústně. Ve smlouvě máme uvedenou pružnou pracovní dobu stejně jako ostatní kolegové (ti pracují na jiné pozici a po nich nadřízená toto nevyžaduje). Může po nás nadřízená toto vyžadovat?
ODPOVĚĎ
Facebook Twitter
Vydavatel:
Svaz průmyslu a dopravy ČR,
Freyova 948/11, 190 00 Praha 9
Odhlásit odběr zpravodaje můžete ZDE.
Zpravodaj je vydáván v rámci projektu „Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR“, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
Powered by AcyMailing