Zpravodaj sociálního dialogu 03-4/2022: Exekuce je třeba novelizovat

Pokud se Vám email nezobrazuje správně, zobrazte si online verzi

Zpravodaj
Sociálního dialogu

03 - 04/2022

EXEKUCE JE TŘEBA NOVELIZOVAT

 
Firmám novinky v exekucích, které přinesla novela z roku 2021, práci neusnadnily. Ukázalo to dotazování Svazu průmyslu a dopravy ČR mezi více než 160 členskými firmami. Novela předpisů sice přinesla paušální náhradu nákladů za správu exekucí pro zaměstnavatele, 85 % respondentů ale tento institut zatím nevyužilo. Podnikům neubyla ani administrativa...

PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY ZAMĚSTNANCŮ SE RUŠÍ 

 
Od 1. ledna 2023 byly zrušeny u zaměstnanců v nerizikových profesích pravidelné prohlídky u lékaře. Pomůže to i zaměstnavatelům, kteří v součtu ušetří stovky milionů korun ročně. Periodické lékařské prohlídky budou nadále dobrovolné. Vstupní prohlídky jsou zatím povinné, ale ministr zdravotnictví uvažuje o jejich zrušení....
CELÝ ČLÁNEK
CELÝ ČLÁNEK
Jitka Hlavackova

ZEPTALI JSME SE:

 

Jitky Hlaváčkové, poradkyně generální ředitelky SP ČR

 
Přinášíme Vám rozhovor s Jitkou Hlaváčkovou, poradkyní generální ředitelky SP ČR, o analýze nové právní úpravy občanského soudního řízení nebo chystaných krocích SP ČR v oblasti exekucí. ..
CELÝ ČLÁNEK

REGIONÁLNÍ INFOSERVIS

 
Zajímá Vás, co se děje v regionech?

V rubrice Regionální infoservis Vám přinášíme přehled zajímavých událostí, které se uskutečnily během uplynulého období. 

STALO SE

 
Co se skrývá za každodenním výkonem vybraných povolání a jak se na ně připravit, ukázala v lednu v Ostravě tradiční Živá knihovna studijních možností, kterou SP ČR připravuje společně se Světem techniky v Ostravě.

 
Svaz průmyslu a dopravy ČR připravil pro své členské, ale i spřátelené firmy akci na téma nefinančního reportingu (ESG a CSRD) a výpočtu uhlíkové stopy.  Cílem bylo včas firmy informovat a připravit na legislativu, která se chystá v tomto odvětví.

 
 
Královéhradecká Živá knihovna povolání, která se uskutečnila v závěru loňského roku, dětem přiblížila různorodé obory. Děti postupně prošly 6 stanovišť, na kterých jim zaměstnavatelé přiblížili různá technická a nedostatková povolání.


Výsledky výzkumu určené pro automobilový průmysl bude uvádět do praxe nová spin-off společnost autinno, která vznikla na ostravské VŠB. Jako první produkt nabízí systém Drive-by-Wire Car Interface 2 pro vývoj asistenčních systémů a automatizovaného řízení v automobilech.
DALŠÍ UDÁLOSTI
 
 
 
 

ZAUJALO NÁS

ANALÝZA

Sladění potřeb trhu práce se vzděláváním na úrovni základních škol ve Středočeském kraji

Jedním z klíčových nedostatků při ekonomickém rozvoji regionu je nedostatek kvalifikované pracovní síly, která by byla profesně a oborově kompatibilní s aktuálními požadavky trhu práce. Cílem této analýzy zanalyzovat a zpracovat doporučení pro tvorbu školních vzdělávacích programů základních škol tak, aby reflektovaly aktuální požadavky trhu práce v regionu, kde daná základní škola působí. Záměrem je také zjistit nakolik využívají zřizovatelé základních škol svých pravomocí ovlivňovat vzdělávání, tak aby odpovídalo potřebám daného města/regionu.


Analýza je ke stažení ZDE
Analýza nové právní úpravy občanského soudního řízení a exekucí z pohledu zaměstnavatele

Zaměstnání zaměstnance „s exekucí“, tedy zaměstnance postiženého výkonem rozhodnutí nebo exekucí srážkami ze mzdy, představuje pro zaměstnavatele značnou administrativní a finanční zátěž spojenou v některých případech také s nekorektní komunikací ze strany exekutorů. Předkládaná analýza popisuje a hodnotí, jaký dopad měly změny provedené zákonem č. 286/2021 Sb. v praxi. Součástí předkládané analýzy je též stručné zhodnocení institutu chráněného účtu, který je součástí právního řádu České republiky již od 1. 7. 2021, a institutu oddlužení. 

Analýza je ke stažení ZDE
 

OTÁZKY A ODPOVĚDI:

 

Smírčí řízení v pracovním právu

Je možné do pracovní smlouvy uvést tzv. smírčí doložku, tedy, že případný spor mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem bude nejprve řešen smírem/mediací než bude přistoupeno k jiné "nesmírné" formě řešení? Je potřeba se v tomto odstavci odkázat na občanský soudní řád?

ODPOVĚĎ
Facebook Twitter
Vydavatel:
Svaz průmyslu a dopravy ČR,
Freyova 948/11, 190 00 Praha 9
Odhlásit odběr zpravodaje můžete ZDE.
Zpravodaj je vydáván v rámci projektu „Rozvoj národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR“, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
Powered by AcyMailing