18. září 2014
/  Kategorie: Karlovarský kraj
Rada hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje (dále jen RHSD KK) je společným dobrovolným dohodovacím a iniciativním orgánem zaměstnavatelů, odborů veřejné správy a přistoupivších neziskových subjektů pro tripartitní vyjednávání s cílem dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a...