18. září 2014
/  Kategorie: Královéhradecký kraj
Tripartita Královéhradeckého kraje je společným, dobrovolným, dohadovacím a iniciativním orgánem Královéhradeckého kraje, zaměstnavatelů a odborů pro tripartitní vyjednávání. Jejím hlavním cílem je dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje kraje.

Tripartita...