Zaměstnavatel chce úplně zrušit papírové výplatní pásky a plánuje zavést elektronické výplatnice a zasílat je zaměstnancům emailem. Někteří zaměstnanci ovšem nemají firemní ani soukromý e-mail. Jak tuto situaci řešit?

ODPOVĚĎ

povinnost vydat výplatní pásku ukládá zaměstnavateli § 142 odst. 5...

V práci máme momentálně zavedený kurzarbeit. Byla jsem u lékaře a bylo mi řečeno, že propustka mi neplatí. Musím si ty hodiny, co jsem chyběla v práci nadělat. Je to tak správně?

ODPOVĚĎ

K Vašemu dotazu nemáme dostatek relevantních informací. Nicméně platí, že návštěva lékaře je jednou z...

Ve firmě pracujeme už několikátý měsíc převážně z domova. Máme nárok na uhrazení nákladů jako je např. papír nebo barva do tiskárny, náklady na internet atd.?

ODPOVĚĎ

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v § 2 odst. 2 stanoví, že „závislá práce musí být vykonávána ......na náklady a odpovědnost...

Dočetla jsem se, že má dojít ke změnám ve výpočtu dovolené. Od kdy mají změny platit? 

ODPOVĚĎ

Dlouho očekávaná novela zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce, v oblastech, kde upravuje změny v dovolené, náhrady škody a nový institut sdíleného místa nabývá účinnosti dne 1. ledna...

Zaměstnavatel měl odstávku kvůli přerušení dodávky elektrické energie a na tyto dny nám nařídil buď náhradní volno nebo dovolenou tomu, kdo neměl ani jedno neplacené volno. Je to v pořádku?

ODPOVĚĎ

pokud má zaměstnavatel odstávku, tak se z pohledu zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce § 208...

Je téměř jisté, že dostanu od zaměstnavatele výpověď pro nadbytečnost. Výpovědní lhůta mi poběží od 01.11.2020 do 31.12.2020. Již nyní aktivně hledám nové zaměstnání. Jaký je postup, pokud si najdu novou práci právě ve výpovědní lhůtě?

ODPOVĚĎ

v praxi může skutečně nastat situace, kdy...

Dobrý den, zaměstnavatel nám oznámil přesun svátku z 28.10. 2020 na předem neurčený termín Dále sdělil ,že zaměstnanci za ten den mají dostat odměnu 40% za přesčas .Může takto můj zaměstnavatel jednat?

ODPOVĚĎ

Vážený tazateli,pro zodpovězení Vašeho dotazu je zapotřebí znát více informací. Z...

Zaměstnavatel po mně požaduje negativní test při nástupu do práce po nemoci covid-19. Algoritmus k ukončení karantény ze dne 10. 7. 2020 neuznává. Chce mít jistotu, že nejsem infekční. Může tento test vyžadovat, přestože jsem podle doktorů zdravý? Zaměstnanec je v tomto případě na nemocenské, nebo...