Jsme malý zaměstnavatel s 15 zaměstnanci, v příštím roce plánujeme rozšíření výroby a nábor nových zaměstnanců až na 35. Budou se nás týkat pravidla pro povinné zaměstnávání osob se zdravotním postižením?

ODPOVĚĎ

Platí, že zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 25 zaměstnanců v pracovním...

V pracovní smlouvě mám sjednanou zkušební dobu v délce 5 měsíců. Je to v pořádku?

ODPOVĚĎ

V zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce není stanovena minimální délka zkušební doby, její maximální délka ano. Podle zákona nesmí zkušební doba trvat déle než tři měsíce vkuse. U vedoucích pozic pak šest...

Stal se mi úraz při práci na dohodu o provedení práce u jiného zaměstnavatele, než je můj zaměstnavatel, u kterého jsem čerpal dovolenou z důvodu přivýdělku na chmelové brigádě. Bohužel hned první den brigády se mi stal pracovní úraz (zlomené předloktí, se kterým jsem musel na operaci) a doba...

V pracovní smlouvě mám sjednanou zkušební dobu v délce 5 měsíců. Je to v pořádku?

ODPOVĚĎ

V zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce není stanovena minimální délka zkušební doby, její maximální délka ano. Podle zákona nesmí zkušební doba trvat déle než tři měsíce vkuse. U vedoucích pozic pak šest...

Jaký příjem je považován za chráněný dle právní úpravy o chráněných účtech?

ODPOVĚĎ

Chráněným příjmem je:

  • mzda, plat, odměna z dohod mimo pracovní poměr, odměna za pohotovost, odměna členů zastupitelstva, odstupné a podobná plnění vyplácená v souvislosti se skončením zaměstnání, služebního...

Dozvěděla jsem se, že v rámci exekucí může mít zaměstnanec chráněný účet. Jak to funguje a od kdy? Jaký příjem je považován za chráněný dle právní úpravy o chráněných účtech?

ODPOVĚĎ

Chráněný účet je určen fyzickým osobám, jejichž platební účet je postižen exekucí. Umožňuje majiteli...

Které právní předpisy řeší kategorizaci prací? Kdo je zařazen do kategorie II.?

ODPOVĚĎ

Do kategorie II. Je zařazen zaměstnanec , který vykonává práce, jež mají na zdraví pracovníků vliv jenom výjimečně, a to zejména u vnímavých jedinců (alergici apod.). U těchto prací nejsou překračovány...

Od 1. července 2021 bylo povinné testování na covid-19 ve firmách zrušeno, avšak na každé firmě záleží, zda v tom bude pokračovat nebo ne. Naše firma v testování nadále pokračuje a nazvala to jako benefit. A mě zajímá, zda konkrétně tento benefit mohu odmítnout. A také zda v případě nedostavení se...