Jaké jsou povinnosti práce neschopného zaměstnance vůči zaměstnavateli v souvislosti s kontrolou léčebného režimu? Musí zaměstnanec zaměstnavateli hlásit předem, že jde např. na rehabilitaci nebo na návštěvu k lékaři?

Odpověď:

Povinnosti dočasně práce neschopného zaměstnance stanoví jednak §

Jak může postupovat uchazeč o zaměstnání, který má povinnost dostavovat se ve stanoveném čase na kontaktní místo veřejné správy (např. Czech Point, pošta apod.), pokud chce odjet na zahraniční dovolenou?

Odpověď:

Fyzická osoba vedená v evidenci uchazečů o zaměstnání je povinna po celou dobu...

Co může být posuzováno jako pracovní úraz a co ne?

Odpověď:

Základní definice pracovního úrazu v § 271 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce zní takto:

„(1) Pracovním úrazem pro účely tohoto zákona je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým...

Zaměstnavatel zvažuje v rámci snížení energetické náročnosti výroby a z logistických důvodů přesunout pracovní den v pondělí 4. 7. 2011 na den připadající na státní svátek 6.7.2011. Zaměstnanci v Po 4. 7. nenastoupí na směnu a budou doma a naopak ve St 6. 7. 2011 nastoupí na směnu. S tímto záměrem...

Jaké jsou možnosti přivýdělku v době, kdy žena pobírá peněžitou pomoc v mateřství v situaci, kdy žena před nástupem na mateřskou dovolenou pracovala na určité pracovní pozici u svého zaměstnavatele v hlavním pracovním poměru. Je možné uzavřít např. DPP nebo DPČ u stejného zaměstnavatele na jinou...

Co znamená institut promlčení?

Odpoveď:

Promlčení řeší Občanský zákoník. Obecně existuje 3leté promlčovací období; promlčují se práva ze smluv, pohledávky, náhrady škody. Promlčený dluh ZŮSTÁVÁ ovšem nadále dluhem, je ale ztížena jeho vymahatelnost. Právo oslabilo.

Něco jiného je ale...

Jaké bude mít dopady odhlášení a po nějaké době opětovné přihlášení uchazeče o zaměstnání do evidence úřadu práce? Jak to bude s platbami na zdravotní a sociální pojištění a také s podporou v nezaměstnanosti?

Odpověď:

Fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR, která není zaměstnaná, není OSVČ...

Má zaměstnavatel právo odstoupit od konkurenční doložky dříve sjednané se zaměstnancem?

Odpověď:

Ano, zaměstnavatel toto právo má, a může tak učinit až do doby/termínu, ke kterému bude ukončen se zaměstnancem pracovní poměr. Odstoupení od sjednané konkurenční doložky doporučuji provést písemnou...