Pracuji ve firmě, kde jsem již delší dobu hodně nespokojený. Neustálé srážky ze mzdy, vyhrožování ze strany nadřízených apod. Chci nyní podat výpověď, ale od zaměstnavatele jsem se dověděl, že mě pustí až 1.7.2018, tedy po uplynutí dvouměsíční výpovědní lhůty, která začne až úderem příštího měsíce...

Chtěla bych se zeptat, z jakých důvodu můžu odmítnout nabízené místo na doručenku úřadu práce. Samozřejmě vím, že ze zdravotních, péče o blízké...

ODPOVĚĎ:

patrně se ptáte na podmínky pro odmítnutí vhodného zaměstnání dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Fyzická osoba, která požádá úřad...

Základem pro výpočet mé renty je rozdíl mezi mzdou před úrazem a minimální mzdou. Zatím co výdělek před úrazem je valorizován jen nepatrně, tak výše minimální mzdy roste velmi prudce. Původně vypočtená renta se mi tak každoročně snižuje. Slyšel jsem, že se s tím snad má něco dělat. Můžete mi k tomu...

Dobrý den, k 1.11. jsem na pobočce, kde jsem pracoval, dal výpověď ve zkušební lhůtě, následně jsem čekal, že mi bude doručeno potvrzení o zaměstnání, čehož jsem se ale nedočkal, nyní, po kontaktování bývalého zaměstnavatele mi bylo řečeno, že jsem si měl potvrzení sám vyzvednou v sídle...

Dobrý den, chci se odvolat proti rozhodnutí o vyřazení z evidence (do 15ti dnů). Do kdy má ÚP čas zohlednit mé odvolání, a rozhodnout?

ODPOVĚĎ:

Váš dotaz řeší níže uvedené §§ zákona č.500/2004 Sb., správního řádu. O odvolání proti rozhodnutí příslušného správního orgánu prvního stupně rozhoduje...

Chtěla bych si ověřit, zda český zaměstnavatel musí u výpisu ze zdravotní dokumentace, kterou předkládají zaměstnanci z Ukrajiny, požadovat notářské ověření nebo stačí čestné prohlášení?

ODPOVĚĎ:

Tuto problematiku upravuje zákon č. 373/2011 Sb ., o specifických zdravotních službách

Ráda bych zeptala, z čeho mi bude počítána náhrady mzdy od 4. - 14. dne nemoci od zaměstnavatele, když jsem k němu nastoupila jako do nového zaměst. k 2.1.2018 a 11.1.2018 onemocněla, v předchozím období jsem byla v evidenci na ÚP. Hrubá mzda u nynějšího zam. 11.000,-

Máme s kolegyní tak jako ostatní kolegové pružnou pracovní dobu. Pevně stanovená doba na pracovišti je od 8 - 13 hod. Nyní po nás paní ředitelka vyžaduje, abychom zůstávaly s kolegyní každý den na pracovišti do 15 hod., v pondělí až do 17 hod. s tím, že se můžeme střídat. Chodíme do práce už na 6...