V souvislosti se zvýšením minimální mzdy od 1. ledna 2017 by měl zaměstnavatel zaměstnanci předat nový platový výměr, popř. novou pracovní smlouvu. Ke kterému datu je povinen tento krok udělat? A jaké sankce pro zaměstnavatele při nedodržení vyplývají?

ODPOVĚĎ:

Platový výměr představuje...

Pracuji v sociálních službách v nerovnoměrné pracovní době v nepřetržitém provozu a vyrovnávací období máme 26 týdnů. Směny máme různé. V platovém výměru máme stanovenou měsíční mzdu plus tři druhy příplatků. Když v měsíci odpracuji podle plánu méně hodin než je fond pracovní doby a nemám žádnou...

S mojí kolegyní již několik fungujeme ve sdružení fyzických osob OSVČ a máme obchod. Máme 1 paní prodavačku - jako zaměstnankyně je psaná "na mě". Zvažujeme, že sdružení zrušíme a vypořádáme dle smlouvy. Paní prodavačku bychom propustili z důvodu zrušení zaměstnavatele (nebo nadbytečnosti) a...

Je možné uvést v osobním dotazníku či jiném dokumentu před nástupem nového zaměstnance otázku, jestli je vůči zaměstnanci vedena nějaká exekuce či insolvence? Pokud ano, na základě jakého zákona, paragrafu?

ODPOVĚĎ:

Odpověď na Vaši otázku může znít podle našeho názoru poměrně stroze, a to...

Pracuji na České poště na odpoledních a nočních směnách s úvazkem 37,5 hodin týdně, délka směny je v rozmezí 8 - 12,5 hodiny. Zaměstnavatel mi poskytuje 30 dní dovolené za rok a mám šesti denní pracovní týden. Mám-li 2 noční po sobě a vezmu-li si na první noční dovolenou, zaměstnavatel mi strhne...

Jsem zaměstnána jako zástup za nemoc. V pracovní smlouvě mám uvedeno: "Pracovní poměr se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu trvání dočasné neschopnosti zaměstnankyně firmy..." Chtěla bych se zeptat, zda mě může zaměstnavatel propustit během mé pracovní neschopnosti? Může mě propustit pro...

Jaká je povinnost práce neschopného zaměstnance nahlásit, že je v pracovní neschopnosti? Například v pondělí jdu k lékaři, který mě později uzná práce neschopným. Moje pracovní doba je 6:00-14:00. Musím ihned ráno nahlásit, že nepřijdu do práce a po vystaveni neschopenky informovat zaměstnavatele...

Pracovní poměr u zaměstnavatele mi skončí dne 30. 9. 2016 a do nového zaměstnání nastoupím na přání zaměstnavatele až od 17. 10. 2016. Musím platit nějaké pojištění (zdravodní, sociální, nemocenské apod.) za část tohoto měsíce či se mám přihlásit na těch 14 dnů na Úřad...