Aby se sociální partneři mohli účastnit jednání v RHSD ČR, musí jak zástupci zaměstnavatelů, tak zástupci zaměstnanců (odbory) splňovat tzv. kritéria reprezentativnosti. Ty přesně definuje Statut RHSD.

V současné době tato kritéria splňuje za zaměstnavatele Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky (KZPS ČR), za odbory Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) a Asociace samostatných odborů České republiky (ASO ČR).

O Svazu průmyslu a dopravy ČR se můžete více dočíst v publikaci Připojte se k nám! Svaz průmyslu a dopravy ČR. Českomoravskou konfederaci odborových svazů přiblíží publikace Odbory vždy na vaší straně