Podle Mezinárodní organizace práce sociální dialog zahrnuje všechny typy vyjednávání, konzultací nebo jednoduše výměny informací mezi zástupci vlády, zaměstnavatelů a zaměstnanců ohledně záležitostí společného zájmu ve vztahu k hospodářské a sociální politice.

Sociální dialog je důležitým nástrojem rozvoje průmyslových vztahů, a to nejen v České republice, ale i v rámci Evropské unie a dalších nejvyspělejších zemí. Sociální dialog pomáhá sladit zájmy zaměstnavatelů a zaměstnanců v zájmu rozvoje podnikání a zajištění sociálního smíru.

Sociální dialog může probíhat mezi:
  • vládou a sociálními partnery, tzn. mezi zástupci zaměstnavatelů (což jsou uskupení zaměstnavatelů – zaměstnavatelské svazy a asociace) a zástupci zaměstnanců (což jsou odborové konfederace a svazy) – pak se jedná o tzv. tripartitu. Tripartita umožňuje vládě, zástupcům zaměstnavatelů a zástupcům zaměstnanců v rámci jednacího procesu vysvětlovat a opodstatňovat své kroky a postoje. Vláda je tak rovněž na pravidelných setkáních informována o názorech a postojích sociálních partnerů.
  • zástupci zaměstnavatelů (případně zaměstnavatelem) a zástupci zaměstnanců – zde mluvíme o bipartitním sociálním dialogu či bipartitě. Takových jednání se tedy účastní pouze sociální partneři.
 

Sociální dialog může být realizován na různých úrovních:

  • mezinárodní, evropské,
  • národní,
  • regionální,
  • odvětvové či podnikové.

Níže jsou uvedeny odkazy na podrobnější informace k sociálnímu dialogu na jednotlivých úrovních a jeho právní úpravě.