Stalo se

 

ZAJÍMÁ VÁS, CO SE DĚJE V REGIONECH? 

Svaz průmyslu a dopravy ČR působí po celé České republice prostřednictvím regionálních zastoupení v jednotlivých krajích. Díky tomu předává včas svým členům informace o aktuální legislativě nezbytné pro jejich podnikání. Aktivně komunikuje s veřejnou správou a je významným sociálním partnerem i na regionální úrovni.

V rubrice REGIONÁLNÍ INFOSERVIS vám přinášíme přehled zajímavých událostí, které se v regionech uskutečnily během uplynulého období. 

Jaro v Libereckém kraji se neslo ve znamení kulatých stolů s významnými zaměstnavateli na podporu kariérového poradenství žáků ZŠ a SŠ. Celkem šest kulatých stolů proběhlo distančně přes aplikaci zoom s cílem představit kariérním poradcům významné zaměstnavatele napříč celým krajem a především slyšet z jejich úst, jaké profese jsou pro ně z dlouhodobého hlediska důležité, čí absolventy by rádi přivítali mezi svými zaměstnanci, jaké mají požadavky nejen na vzdělání, ale i jazyky či měkké dovednosti. Pochlubili se i spoluprací se školami od základních, přes střední, až po vysoké školy a univerzity.

Regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy v Liberci připravilo pro žáky převážně 8. tříd základních škol první Živou knihovnu povolání se zaměstnavateli ze Semilska. Cílem bylo motivovat děti ke studiu převážně technických oborů nebo k zájmu o práci v nedostatkových profesí. Vzhledem k epidemiologické situaci se akce uskutečnila online formou. Žáci měli možnost po jednotlivých prezentacích firem hovořit s pracovníkem skutečně vykonávajícím dané povolání a zeptat se ho na cokoli, co je zajímá. Díky online formě byl zájem nejen škol z okresu Semily, ale celého Libereckého kraje.

ArcelorMittal Tubular Products Karviná investuje v posledních třech letech do vzdělávání svých zaměstnanců zhruba 2 miliony korun ročně.

Zlepšování spolupráce středních škol a firem v Jihomoravském kraji bylo hlavním tématem konference Kariérko na Moravě, která se uskutečnila 22. září v Brně. Stovka účastníků si vyslechla diskusní příspěvky ředitelů středních škol i personalistů jihomoravských firem.

Integrovaná střední škola automobilní přinesla auto-moto nadšencům všech věkových kategorií přehlídku nových vozidel, moderní stavební a zemědělské techniky, mobilní laboratoř Škoda Auto EDU.LAB, ukázku akrobatické jízdy na motorce a mnoho dalšího spojeného s tématem automobilismu. Autosalon proběhl v areálu školy na Křižíkově ulici v sobotu 6. listopadu 2021.

 
 
 
 

Zlatý řez v architektuře nebo programování 6osých robotů. To jsou některá z témat dílčích projektů, které realizovali žáci středních škol ve spolupráci s akademickými pracovníky VŠPJ během školního roku 202/2021 v rámci projektu Nadaní studenti. Vyhodnocení realizace tohoto projektu, jehož cílem je podpořit zájem o vzdělání, vědu a výzkum u nadaných středoškoláků, se uskutečnilo v pondělí 8. listopadu 2021 v historické aule VŠPJ. Setkání se zúčastnili zástupci Kraje Vysočina –⁠ hejtman Vítězslav Schrek a radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jan Břížďala spolu s vedením VŠPJ, rektorem Václavem Báčou a prorektorem pro tvůrčí a projektovou činnost Zdeňkem Horákem.

V Plzeňském kraji proběhla dne 3.12. RHSD Plzeňského kraje. Na setkání, které bylo uskutečněno online se diskutovalo převážně o problematice naplněnosti nemocnic a o druhým významným tématem byla nezaměstnanost. V Plzeňském kraji končí jeden z nejvýznamnějších zaměstnavatelů, který propustí téměř 500 lidí. Ovšem vzhledem k zoufalému nedostatku pracovníků v Plzeňském kraji (nezaměstnanost je 2,5%) byli tito pracovníci osloveni a nikdo nebude mít problém sehnat jinou pracovní pozici.

Projekt Do praxe bez bariér je naše srdcová záležitost, s jehož realizací jsme začali na podzim roku 2018. Hlavním cílem je zvýšit zaměstnatelnost mladých lidí se zdravotním postižením nebo s nižším středním odborným vzděláním ze speciálních a praktických středních škol v Královéhradeckém kraji. Druhým a neméně důležitým cílem je propojit speciální a praktické střední školy s podniky zaměstnávajícími osoby se zdravotním postižením, případně s podniky na volném trhu práce. Rádi bychom, aby díky projektu došlo k navázání jejich dlouhodobé spolupráce, která bude pokračovat i po ukončení realizace projektu. Snažíme se poskytnout různé podpůrné aktivity mladým lidem, kteří do života vstoupili s určitým handicapem a jejich přechod ze studentského života do reálného světa není úplně jednoduchý. Pozornost věnujeme žákům v posledních ročnících studia na středních speciálních školách. Děje se tak prostřednictvím různých aktivit – exkurzí, pracovních tréninků, odborných praxí, vzdělávacích a motivačních aktivit. Všechny aktivity probíhají během celého školního roku.

Liberecký VÚTS letos slaví 70. výročí od svého založení. Na kontě má stovky unikátních technologických řešení pro firmy z celého světa. Vyvíjí technologie a výrobní stroje například pro automobilový, textilní, letecký či sklářský průmysl. S výsledky jejich práce se setkává i široká veřejnost. Například ve sportu – nafukovací padlleboardy drží svůj tvar díky speciálním 3D distančním tkaninám, u závodních lyží Lusti se zase ve VÚTS postarali o to, aby zůstaly extrémně lehké, přesto však velmi pevné. VÚTS je ryze česká akciová společnost zaměřená na výzkum a vývoj. Za dobu své existence získal přes 800 patentů a v současné době zaměstnává přes 190 lidí.

Svaz průmyslu a dopravy ČR na svém Sněmu ocenil i letos zástupce českého průmyslu. Moravskoslezský kraj opět potvrdil své postavení výkladní skříně tuzemského průmyslu.
Cenu za rozvoj průmyslu a regionu získala společnost TATRA TRUCKS. Legendární česká značka vyrábí vozidla již 171 let a patří mezi nejstarší automobilky planety. Nákladní auta z moravskoslezské Kopřivnice jsou po celém světě známá pro svou spolehlivost, odolnost a inovace. I nyní firma reaguje na aktuální trendy a zaměřuje se také na výzkum nových pohonů, které obohatí tradiční originální koncepci Tatry.

„Jaké by to mohlo být v téhle firmě?“ Jedna z otázek, na kterou si mohlo odpovědět 1 765 návštěvníků 14. ročníku veletrhu pracovních příležitostí kariéra+. Akce proběhla 12. října 2021 a nabídla studentům, absolventům i široké veřejnosti jedinečnou možnou oslovit v jeden den a na jednom místě 69 zaměstnavatelů, včetně řady členů Svazu, který byl partnerem akce. Tu pořádá Kariérní centrum VŠB-TUO.

Jak si stojí odborné vzdělávání a příprava (OVP) během koronavirové krize? Jak covid ovlivnil kompetence žáků? Na to odpověděl průzkum „Dopad Covidu-19 na OVP“, kterého se zúčastnilo 231 učebních oborů ze 48 středních odborných škol Moravskoslezského kraje.

Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA WEEK 2021, který se uskutečnil ve dnech od 11. do 17. října 2021, mimo jiné i pod záštitou Svazu, je již minulostí. Výjimečný 15. ročník přinesl nový koncept, díky kterému EDUCA oslovila více jak 22 tisíc návštěvníků.

Projekt Do praxe bez bariér je naše srdcová záležitost, s jehož realizací jsme začali na podzim roku 2018. Hlavním cílem je zvýšit zaměstnatelnost mladých lidí se zdravotním postižením nebo s nižším středním odborným vzděláním ze speciálních a praktických středních škol v Královéhradeckém kraji. Druhým a neméně důležitým cílem je propojit speciální a praktické střední školy s podniky zaměstnávajícími osoby se zdravotním postižením, případně s podniky na volném trhu práce. Rádi bychom, aby díky projektu došlo k navázání jejich dlouhodobé spolupráce, která bude pokračovat i po ukončení realizace projektu. Snažíme se poskytnout různé podpůrné aktivity mladým lidem, kteří do života vstoupili s určitým handicapem a jejich přechod ze studentského života do reálného světa není úplně jednoduchý. Pozornost věnujeme žákům v posledních ročnících studia na středních speciálních školách. Děje se tak prostřednictvím různých aktivit – exkurzí, pracovních tréninků, odborných praxí, vzdělávacích a motivačních aktivit. Všechny aktivity probíhají během celého školního roku.

I přesto, že hygienická opatření stále trvají, podařilo se počátkem října zorganizovat ve spolupráci s Iqlandií již 6. ročník Živé knihovny povolání v Liberci. O tuto již tradiční akci byl ze strany škol velký zájem a navštívilo ji na 340 žáků posledních ročníků ZŠ.

Ohledně kariéry radí Svaz v Olomouckém a Pardubickém kraji. V prvním zmíněném Svaz průmyslu připravuje na podzim aktivity na podporu kariérového poradenství pro základní a střední školy. Alespoň částečně tak nahradí tradiční Burzy práce a vzdělávání. V Pardubickém kraji se Svaz v září zúčastnil slavnostního vyhlášení TECHNOhrátek. Na podzim mohou firmy v Olomouckém a Pardubickém kraji navštívit kulaté stoly věnované tzv. duálnímu vzdělávání. Chybět nebudou ani kulaté stoly se sociálními partnery.

Zdroj: Spektrum

Veletrh Educa MYJOB v Liberci se rozrůstá a mění. Od 11. do 17. října 2021 se představil nově jako Educa Week. Aktivity pro děti i dospělé zaměřené na vzdělávání a pracovní trh probíhaly díky zapojení partnerů, firem a škol po celém Liberci. Některých akcí se uskutečnily online. Součástí zůstal největší veletrh práce a vzdělávání na severu Čech, kterému Svaz průmyslu opět udělil záštitu. Uskutečnil se od 14. do 16. října. Návštěvníci se dozvěděli aktuality o stavu vzdělávání a pracovních příležitostí v Libereckém kraji a celé ČR. Svaz průmyslu se zaměřil na podporu kariérového poradenství. Pro žáky posledních ročníků základních škol uspořádal pravidelné setkání se zaměstnavateli.

Zdroj: SPEKTRUM

V Plzeňském, Karlovarském a Jihočeském kraji připravilo regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy pro firmy v řijnu sérii setkání s Inspektorátem práce. Podniky naráží na rozdílný výklad jednotlivých zákonů a vyhlášek. Firmy se tak budou moci dozvědět nejnovější poznatky z kontrol, nařízení a změn ve svém kraji přímo od kontrolorů a inspektorů. Setkání mají omezenou kapacitu, doporučujeme proto přihlásit se co nejdříve. 

Zdroj: Spektrum

LIBERTY Ostrava letos pokračuje v podpoře technického vzdělávání na Ostravsku, a pomůže tak budovat silnou generaci kvalifikovaných pracovníků. V tomto školním roce poskytne praxi pod vedením zkušených odborníků z huti 120 učňům ze čtyř ostravských technických škol. Program podpory učňovského vzdělávání funguje v huti už 50 let. Od roku 2012 je pak realizován v současné podobě, kdy umožnil získat praktické dovednosti potřebné pro práci v ocelářství už stovkám učňů.

V Olomouci se uskutečnil kulatý stůl za účasti významných sociálních partnerů, jehož cílem bylo sdílení informací o plánovaných a připravovaných aktivitách v podzimním období, a také diskuse k možné spolupráci a koordinaci.