Stalo se

 

ZAJÍMÁ VÁS, CO SE DĚJE V REGIONECH? 

Svaz průmyslu a dopravy ČR působí po celé České republice prostřednictvím regionálních zastoupení v jednotlivých krajích. Díky tomu předává včas svým členům informace o aktuální legislativě nezbytné pro jejich podnikání. Aktivně komunikuje s veřejnou správou a je významným sociálním partnerem i na regionální úrovni.

V rubrice REGIONÁLNÍ INFOSERVIS vám přinášíme přehled zajímavých událostí, které se v regionech uskutečnily během uplynulého období. 

Celkem 16 podaných společných evropských projektů, odborné webináře FIP Akademie, účast na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně či Energetickém fóru 2023, řada dvoustranných návštěv a rozhovorů. To jsou jen některé z výsledků, které přinesla v tuzemsku ojedinělá Fraunhoferova inovační platforma FIP-AI@VSB-TUO, která v těchto dnech slaví druhé narozeniny.

Další úspěšný Kulatý stůl pražského regionálního zastoupení SP ČR se uskutečnil 7. června, tentokrát s tématem Spolupráce firem a vysokých škol – podpora získávání kvalifikované pracovní síly. Pro zaměstnavatele je dnes čím dál tím složitější získávat nové pracovní síly a kooperace s akademickým prostředím může tak být dobrá cesta, jak si je zajistit.

4. května se do jesenické společnosti Fenix Group sjeli zástupci 14 firem z regionu Olomouckého a Pardubického kraje, aby si vyslechli novinky a zkušenosti s fungováním bateriového úložiště v průmyslové výrobě, které firma vyvíjí, vyrábí a využívá ve svém provozu. Smyslem akce bylo sdílení zkušeností a dobré praxe v klíčové oblasti, kterou je energetické zajištění průmyslových provozů s využitím potenciálu bateriového úložiště.

Seznámit se s prací seřizovače, fyzioterapeuta či metrologa přišlo do Masarykova divadla v Jičíně takřka 350 žáků osmých ročníků místních základních škol. Živou knihovnu povolání pořádá Svaz průmyslu a dopravy ČR, aby motivoval děti ke studiu převážně technických oborů či nedostatkových profesí ve spolupráci s městem Jičín a Kulturním zařízením města Jičína již pravidelně. Po dlouhé Covidové přestávce, kdy akce probíhala online, jsme se s radostí vrátili k formě prezenční, která je interaktivní a mezi žáky velmi oblíbená. Osmáci se v divadle na sedmi stanovištích potkali s pracovníky, kteří dané povolání skutečně vykonávají. Mohli se jich zeptat na cokoli, co je zajímá, ale také si část pracovní náplně sami vyzkoušet.

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák vyhlásil letošní ročník Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Soutěž se koná již počtrrnácté, Moravskoslezský kraj a firmy v něm podnikající, tak potvrzují roli průkopníka, také na poli společenské odpovědnosti, která má v regionu hluboké kořeny.

Na místo zvonění oznamujícího začátek představení se náchodským divadlem nesl mimo jiné zvuk brusky. Žáci 8. tříd si tam totiž na další Živé knihovně povolání vyzkoušeli práci nástrojaře, elektromechanika, ale i hodináře nebo elektromontéra.

Co se skrývá za každodenním výkonem vybraných povolání a jak se na ně připravit ukázala v lednu v Ostravě opět tradiční Živá knihovna studijních možností, kterou připravujeme společně se Světem techniky v Dolních Vítkovicích. Pro žáky 8. a 9. tříd jsme připravili 10 stanovišť, kde se představily střední školy se zajímavými obory a firmy, které prezentovaly už konkrétní profese. Základní školy pak přicházejí s těmi žáky, kteří se ještě rozhodují při výběru školy.

Poslední letošní Živá knihovna povolání, kterou uspořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s místními zaměstnavateli v Kulturním centru Aldis v Hradci Králové, přivítala tři stovky žáků devátých ročníků základních škol. Každoročním partnerem je Krajský úřad Královéhradeckého kraje a proto spolu s regionální manažerkou Naďou Vojtíškovou akci zahájil náměstek hejtmana pro školství a sport Arnošt Štěpánek. Děti postupně prošly 6 stanovišť, na kterých jim zaměstnavatelé přiblížili různá technická a nedostatková povolání.

Regionální zastoupení SP ČR pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina a Plzeňský kraj, Jihočeský kraj a Karlovarský kraj připravila pro firmy a organizace online kulaté stoly, během kterých Svaz praktickým způsobem rozebral problematiku nových požadavků a legislativních změn nejen z pracovněprávní legislativy.

Svaz průmyslu a dopravy ČR připravil pro své členské, ale i spřátelené společnosti akci na téma nefinančního reportingu (ESG a CSRD) a výpočtu uhlíkové stopy. Úvodní slovo pronesl viceprezident SP ČR a Vice president Business Europe pan Radek Špicar. Akce se zúčastnilo napůl prezenčně a napůl online přibližně 80 zástupců výrobní i nevýrobní sféry. Cílem bylo včas firmy informovat a připravit včas a srozumitelně na legislativu, která se chystá v tomto odvětví.

Poslední letošní Živou knihovnu povolání uspořádalo liberecké zastoupení SP ČR v Semilech. Přes tři stovky žáků základních škol si mohly vyzkoušet, jaké to je být elektromontérem, policistou, zdravotní sestrou, obráběčem kovů, laborantem, konstruktérem nebo třeba seřizovačem. Praktické a interaktivní ukázky vybraných profesí dětem mohou pomoci při výběru správné střední školy a budoucího povolání.

Smyslem této akce je seznámit účastníky s novinkami z oblasti BOZP, Pracovně-právní legislativy a nejdůležitěji bodem je zodpovídání dotazů firem, které se akce účastní. Velmi často se stane, že účastníci mají „netradiční" dotaz, který měly strach položit kontrolorovi. Na Poradním sboru mohou tyto dotazy beze strachu položit, protože pro Inspektoráty je důležitá prevence a represe je až poslední možností. Za dotazy na Poradních sborech tak nehrozí žádné postihy, ani kontroly apod.

Regionální zastoupení SP ČR pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina a Plzeňský kraj, Jihočeský kraj a Karlovarský kraj připravila pro firmy a organizace online kulaté stoly, během kterých Svaz praktickým způsobem rozebral problematiku nových požadavků a legislativních změn nejen z pracovněprávní legislativy.

Za účasti třeťáků a čtvrťáků 3. Základní školy v Litvínově vypustili severočeští rybáři do řeky Bíliny blízko přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě 500 kilogramů nových ryb. Každoroční vypouštění se pravidelně koná na jaře a na podzim a je součástí společného projektu systematického zarybňování, který organizuje od roku 2010 rafinérská a petrochemická skupina ORLEN Unipetrol, Ekologické centrum Most a Český rybářský svaz.

Konferenci nazvaná Udržitelnost jako motor inovací zorganizovalo Centrum investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje. Téma udržitelnosti provázelo celou konferenci a nouze nebyla o zajímavá témata týkající se recyklace, třídění, uhlíkové neutrality, digitalizace nebo například i potenciálu využití konopí.

Již druhý letošní seminář uspořádalo regionální zastoupení Liberec spolu s Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje, OHK Liberec a Krajskou nemocnicí Liberec seminář pro firmy, ale i jiné organizace. Tentokrát na téma pracovně lékařských služeb.

Výsledky výzkumu určené pro automobilový průmysl bude uvádět do praxe nová spin-off společnost autinno, která vznikla na VŠB – Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TUO). Jako první produkt nabízí systém Drive-by-Wire Car Interface 2 pro vývoj asistenčních systémů a automatizovaného řízení v osobních automobilech, který z hlediska funkcí a technického zpracování nemá obdoby. Zařízení vzniklo díky dlouhodobé spolupráci výzkumníků univerzity se společností Valeo, která bude jedním z odběratelů.

Žáci posledních ročníků základních škol z celého okresu Liberec prošli 10 stanovišť, kde jim firmy radily s výběrem povolání. Na každém stanovišti se žáci dozvěděli základní informace o firmě a povolování, které jim společnosti představovaly. Důraz byl kladen na to, aby vždy o práci hovořil člověk skutečně vykonávající danou profesi a děti měly možnost klást dotazy. Vše bylo pojato interaktivně, nechyběly ukázky práce, zkoušení nových dovedností, soutěže či kvízy o drobné ceny.

Svaz průmyslu a dopravy ČR je signatářem Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje a ten byl spoluvyhlašovatelem prvního ročníku Společnost přátelská k zaměstnávaní osob 55+. Hlavním cílem bylo ocenit společnosti, které kladou důraz na zaměstnávání osob ve vyšším věku, mají nastaven systém postupného odchodu do důchodu, případně zaměstnávají osoby v seniorském věku. Účastníci soutěže mohly být jak podnikatelské subjekty, veřejná a státní správa tak i neziskové organizace.

Po lednovém natáčení videí, se nám podařilo uspořádat tradiční živou knihovnu konečně za účasti žáků základních škol. Představili jsme profese nejen z průmyslu jako např. mechanik seřizovač, obráběč kovů, strojvedoucí, mechanik elektrotechnik, ale i ze stavebnictví, kde nám využití moderních technologií představili geodeti. Měli jsme možnost nahlédnout i do zdravotnictví prostřednictvím oboru praktická sestra.