Stalo se

 

ZAJÍMÁ VÁS, CO SE DĚJE V REGIONECH? 

Svaz průmyslu a dopravy ČR působí po celé České republice prostřednictvím regionálních zastoupení v jednotlivých krajích. Díky tomu předává včas svým členům informace o aktuální legislativě nezbytné pro jejich podnikání. Aktivně komunikuje s veřejnou správou a je významným sociálním partnerem i na regionální úrovni.

V rubrice REGIONÁLNÍ INFOSERVIS vám přinášíme přehled zajímavých událostí, které se v regionech uskutečnily během uplynulého období. 

Desítky kilometrů nanomateriálu, tisíce roušek, stovky respirátorů a dalších pomůcek pro zdravotníky vyrobila Technická univerzita v Liberci (TUL) během koronavirové epidemie. Boj s nákazou zvedl vlnu solidarity i mezi studenty a zaměstnanci univerzity. Pomáhali jako dobrovolníci při výrobě ochranných prostředků nebo pracovali v nemocnicích a sociálních ústavech.

Dění v oblasti zdravotnictví kraje, stav a změny v krajské dopravě či oblast školství. Taková byla témata, která se probírala na červnovém zasedání tripartity Královéhradeckého kraje. Situace v kraji se řešila zejména v souvilosti s dopady koronavirové krize. 

Po pauze způsobené pandemií se 24. června 2020 uskutečnilo další jednání Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje. Na programu bylo také předání cen vítězům soutěže "Buďte inspirací". Ta má za cíl ukázat, jak přispívají obce, města a jiné subjekty svými inovativními projekty k rozvoji Chytrého regionu Královéhradeckého kraje. Vyhlašovatelem soutěže je Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje. 

Diskusní setkání zaměstnavatelů s vedoucími zaměstnanci Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj a Oblastním inspektorátem práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj se připravuje za účelem sdílení poznatků a zkušeností, osvěty a prevence. Hlavními tématy setkání bude bezpečnost práce, pracovní vztahy a nelegální zaměstnávání. V tématu pracovních vztahů a pracovních podmínek budou zohledněny i nové zkušenosti v době jarní fáze pandemie COVID-19.

Setkání mělo za cíl seznámit přítomné s aktuální situací v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, dále přiblížit legislativu, výhody pro zaměstnavatele a další praktické informace, které lze využít při dodržování zákonné povinnosti náhradního plnění, a konečně sdílet příklady dobré praxe, a to i v kontextu zákonné povinnosti náhradního plnění.

Cílem kulatého stolu Dobrá firemní praxe v době koronavirové – sdílení zkušeností, potřeba výhledů do budoucna, kterého se zúčastnilo 22 lidí z řad firem a veřejných institucí, bylo sdílení nabytých zkušeností v době vyhlášeného nouzového stavu, včetně dopadů na život firem a jejich budoucích očekávání. Velký zájem byl například o téma hygieny práce, ochrany zaměstnanců a dostupnosti praktických informací, jak postupovat v určitých situacích. Se zájmem se setkalo i téma podpory zaměstnanosti prostřednictvím programu antivirus a nového projektu olomouckého úřadu práce Outplacement zaměřeného na podporu lidí ve výpovědní lhůtě.

Až do konce nouzového stavu bude Skupina ČEZ dodávat pražské Thomayerově nemocnici desinfekci na ruce, která vznikla v jejích laboratořích v Elektrárně Ledvice a následně získala i potřebou certifikaci pro výrobu účinného a pro zdraví nezávadného výrobku. Nemocnice patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice. Denně tak potřebuje až 100 litrů desinfekčního prostředku, zásoby mívá však jen vždy na pár dnů.

Z důvodu poklesu objednávek z celého světa Meopta v Přerově v průběhu května a června propustí zhruba deset procent svých zaměstnanců, tedy dvě stovky lidí.

Moravskoslezské inovační centrum (MSIC), se kterým Svaz průmyslu spolupracuje, spustilo činnost centra pro cizince, kteří v Moravskoslezském kraji žijí nebo sem na delší dobu přijíždějí. Takzvané Expat centrum Ostrava jim pomůže se životem u nás i s pracovním uplatněním, aby bylo využito jejich vzdělání a zkušenosti, případně aby začali vykonávat profese, které jsou na regionálním trhu žádané.

Ve dnech 14. - 16.1edna 2020 se v Plzeňkém kraji konala Mezinárodní robotická soutěž "ROBO-VOZÍTKO PLZEŇ 2020". V soutěži se utkaly dvoučlenné týmy studentů ve věku 17 - 21 let z České republiky, Číny, Chorvatska, Německa a Slovenské republiky.

Prvního jednání Regionální koordinační platformy duálního vzdělávání v Královéhradeckém kraji se zúčastnilo 23 osob z firem, zástupců krajského úřadu včetně náměstkyně pro školství paní Berdychové a vedoucí odboru školství paní Stuchlíkové, zástupců škol, zástupce Moravskoslezského paktu zaměstnanosti pan Navrátil a samozřejmě zástupci Svazu. Jednání zahájila regionální manažerka paní Vojtíšková a radní Berdychová, krátkou zdravici měla paní Stuchlíková a poté předala slovo odbornému garantovi panu Rathouskému.

Už desátým rokem vyplácí Kraj Vysočina motivační stipendia žákům ve vybraných učebních oborech. Od roku 2013 je navíc podpora vyplácena kontinuálně po celé tři roky studia. Ke konci loňského roku činila celková částka vyplacené finanční podpory ve vybraných učebních oborech už 22 962 500 Kč. Za první pololetí stávajícího školního roku požádalo na Vysočině o motivační stipendium 1 142 žáků, přičemž na podporu v celkové částce 1 331 500 korun nakonec dosáhlo 385 z nich.

Tento rok se již po dvanácté uskuteční na Vysokém učení technickém v Brně lokální kolo největší technické soutěže v Evropě EBEC (European BEST Engineering Competition). Soutěž je rozdělena do tří úrovní – po lokálním kole čeká na soutěžící ještě regionální a celoevropské kolo, které se letos odehraje ve Varšavě.

Organizátoři populárních Burz práce a vzdělání se napříč okresy Olomouckého kraje již připravují na letošní ročník. Akce letos opět proběhne na podzim v Jeseníku, Přerově, Prostějově, Šumperku a Olomouci s cílem přispět k interaktivnímu a živému kariérnímu poradenství pro základní školy v Olomouckém kraji.

Prozatím poslední TECHNOhrátky se odehrály ve Vysokém Mýtě dne 4.3., které hostily Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto. Také tuto akci doprovázel zvýšený zájem základních škol. Na akci jich nakonec dorazilo devět v celkovém počtu cca 130 žáků osmých tříd. Střední škola je jistě zaujala unikátním oborem vodař, který tato střední škola vyučuje jako jediná v České republice, nebo novou počítačovou učebnou i moderními geodetickými přístroji, které škola vybudovala v loňském roce investicí 1,6 milionu korun s pomocí Místní akční skupiny Litomyšlsko a evropských peněz. Škola se také mohla pochlubit novými šatnami a sociálním zařízením, které zde nechal zrekonstruovat nákladem 2,7 milionu korun Pardubický kraj.

V Pardubickém kraji byly pro letošní rok opět zahájeny populární TECHNOhrátky, které živě a interaktivně seznamují žáky základních škol s prostředím středních škol, tedy místy možného budoucího studia. Prvním místem činu se stala ve středu 29. ledna Integrovaná střední škola Moravská Třebová, kam zamířilo 120 žáků z osmi základních škol, aby se zde seznámili s pestrou nabídkou vyučovaných oborů.

18. února 2020 se uskutečnilo slavnostní otevření nově zmodernizované budovy praktického vyučování ve Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel v Rožnově pod Radhoštěm. V rámci projektu IROP financovaného z evropských fondů vzniklo přes deset nových učeben. Náklady se vyšplhaly k necelým 40 milionům Kč. Do rekonstrukce se finančně zapojily i firmy – vybudovaly zde hned několik odborných učeben. Celkem škole darovaly přes 1 200 000 korun. Modernizace školy zkvalitní výuku odborných předmětů.

Již tradičně se konala první letošní Živá knihovna povolání v Náchodě. Organizoval ji Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Městem Náchod. V prostorách Městského divadla Dr. Josefa Čížka se 250 žáků posledních ročníků základních škol z celého okresu seznámilo na šesti stanovištích se zajímavými profesemi. Živá knihovna tak pomáhá žákům s výběrem budoucího povolání.

Už přes tři roky ověřuje Svaz průmyslu spolu s pěti školami a pěti firmami z Moravskoslezského kraje fungování duálního vzdělávání. Od roku 2020 tento pilotní projekt rozšíří i do dalších krajů. Zájem mají desítky škol a firem. Dlouhodobým cílem Svazu je ale prosadit, aby se prvky duálního vzdělávání staly nedílnou součástí českého školského systému a počítaly s nimi i patřičné zákony.

Minulý týden se uskutečnila v sídle společnosti T-SOFT networkingová akce s tématem Blackout. IT společnost T-SOFT se zaměřuje na speciální informační systémy, integraci, bezpečnost. Cílem akce bylo účastníkům přiblížit krizovou situaci, kterou může být plošný výpadek elektrické energie a jako příklad posloužilo cvičení BLACKOUT 2014, které pořádal Magistrát hlavního města Prahy.