Stalo se

 

ZAJÍMÁ VÁS, CO SE DĚJE V REGIONECH? 

Svaz průmyslu a dopravy ČR působí po celé České republice prostřednictvím regionálních zastoupení v jednotlivých krajích. Díky tomu předává včas svým členům informace o aktuální legislativě nezbytné pro jejich podnikání. Aktivně komunikuje s veřejnou správou a je významným sociálním partnerem i na regionální úrovni.

V rubrice REGIONÁLNÍ INFOSERVIS vám přinášíme přehled zajímavých událostí, které se v regionech uskutečnily během uplynulého období. 

Českolipská nemocnice se dnes stala hostitelem workshopu pro kariérní a výchovné poradce základních i středních škol. Organizátorem celé akce byl Svaz průmyslu a dopravy ČR.

V Karlovarském kraji aktuálně chybí firmám dva tisíce zaměstnanců. O tolik převyšují volná pracovní místa počet nezaměstnaných. V této situaci oznámila těžební společnost Sokolovská uhelná, že v příštích dvou letech kvůli omezování těžby postupně z firmy odejde tisícovka pracovníků.

Novinkou v rámci Olomouckého kraje byla realizace Živých knihoven povolání, které žákům základních škol přiblížily jednotlivá povolání. Prezentace těchto povolání byla kombinací ukázek praktických činností, včetně možnosti vyzkoušet si některé činnosti v praxi, exponátů a nástrojů a doprovodného komentáře z řad středoškolských pedagogů a studentů.

Burzy práce a vzdělání v Olomouckém kraji se konaly již po šesté, tentokrát po druhé ve všech okresních městech, tedy Jeseníku, Olomouci, Prostějově, Přerově a Šumperku. Burzy měly opět stejný hlavní cíl: uspořádat společnou prezentaci regionálních zaměstnavatelů a odborných škol s cílem přispět k aktivnímu a zážitkovému kariérnímu poradenství a umožnit všem zájemcům z řád cílových skupin získat bezprostřední a aktuální informace o trhu práce, žádaných kompetencích, volných místech, plánovaných akcích apod.

V Hradci Králové a Jičíně uspořádalo Regionální zastoupení Svazu průmyslu v Liberci poslední letošní Živé knihovny povolání. Ty představují žákům posledních ročníků základních škol zaměstnavatele v regionu i jednotlivá povolání, ve kterých se mohou do budoucna najít uplatnění.

Svaz průmyslu se v Olomouckém a Pardubickém kraji po prázdninách zaměřil na spolupráci se školami. V Pardubickém kraji podpoří například hlubší spolupráci škol a firem v oblasti vzdělávání studentů v reálném pracovním prostředí s důrazem na zmapování, rozvoj a podporu osvědčených prvků takzvaného duálního vzdělávání. V Olomouckém kraji se uskuteční osvětové Burzy práce a vzdělání. V Přerově, Šumperku a Olomouci je v rámci doprovodného programu zpestří Živé knihovny povolání.

Firmy v Plzeňském a Jihočeském kraji ve druhé polovině letošního roku konzultovaly otázky bezpečnosti práce na tradičních Poradních sborech inspektorátu práce. Inspektoři firmám poskytly informace, co budou v dalším období nejvíce kontrolovat, a jak se změnila, či upravila stávající legislativa.

Svaz průmyslu a dopravy byl partnerem XI. ročníku celorepublikové soutěže České ručičky. Posláním Přehlídky České ručičky je ocenění v soutěži odborných dovedností v řemeslných oborech, které jsou vybírány a schvalovány každý rok organizačním výborem Přehlídky. Pro XI. ročník bylo vybráno a schváleno 22 řemeslných oborů vzdělání s výučním listem. Hodnocení soutěžících se ujaly hodnotící komise složené ze zástupců profesních cechů, asociací, sdružení a odborníků z praxe.

V pavilonu V na brněnském výstavišti začal v pátek 22. listopadu 2019 již 25. ročník Festivalu vzdělávání. Festival je určen pro žáky 5. až 9. tříd základních škol a jejich rodiče, pro kariérové a výchovné poradce i širokou veřejnost.

Potřeby trhu práce, chybějící zaměstnanci, digitalizace a robotizace nebo rozvoj pracovníků – i o tom v Olomouci diskutovali 12. a 13. listopadu odborníci na prvním ročníku mezinárodní konference Fórum zaměstnanosti 2019, kterou uspořádalo MPSV. Na konferenci zavítali ministři práce a sociálních věcí středoevropských zemí a více než 400 návštěvníků a 60 expertů z České republiky i ze zahraničí. Ve dvanácti tematicky zaměřených diskusních panelech spolu debatovali odborníci na trh práce, pracovníci státní správy, zaměstnavatelé, zástupci odborů i zástupci zemí V4.

V rámci Roku digitálního podnikání uspořádala dne 11. 9. 2019 v Teplicích agentura CzechInvest ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR seminář věnovaný Průmyslu 4.0 s důrazem na digitalizaci ve výrobě. Své povědomí o nových přístupech si přišlo rozšířit přes třicet zástupců firem z Ústeckého kraje.

V Praze se poprvé uskutečnila Živá knihovna povolání, kterou hostily prostory v Království železnic.

Jednou z významných rolí Svazu je připomínkování vznikajících operačních programů, do kterých promítá zájmy členských firem a pomáhá tak nastavit ty nejvhodnější podmínky pro čerpání dotací. Stejně jako se nyní intenzivně podílí na přípravě Operačního programu Konkurenceschopnost (OP K) pro nové programové období 2021 – 2027, aktivně spolupracoval i na dobíhajícím Operačním programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Na jakou střední školu půjdu? Čím chci být? Nad těmito otázkami se zamyslel v posledním ročníku základní školy téměř každý z nás, stejně tak, jako si je pokládají i letošní deváťáci ze Šluknovského výběžku. Usnadnit hledání odpovědí na tyto otázky se rozhodl Svaz průmyslu a dopravy ČR společně s Místní akční skupinou Český sever a kontaktním pracovištěm Úřadu práce ČR v Rumburku prostřednictvím akce for Education&Jobs, kterou pro ně uspořádal ve dnech 6. – 7. listopadu v Rumburku.

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, pan Radek Špicar, přijal pozvání radního Zlínského kraje Petra Gazdíka a zúčastnil se debaty s řediteli všech středních škol zřizovaných Zlínským krajem. Ta proběhla v prostorách kroměřížského gymnázia dne 19. září 2019.

Pozvání viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jana Rafaje a regionálního manažera Petra Holici k návštěvě Moravskoslezského kraje přijal bývalý předseda vojenského výboru NATO a náčelník generálního štábu Armády České republiky generál Petr Pavel.

České sklářství není jen tradice, ale i moderní high-tech průmysl. Spousta výpočtů a počítačových simulací končí třeba unikátními skleněnými fasádami v Česku i ve světě. Letošní Sklářské svítání, které se tradičně konalo v jabloneckém Muzeu skla a bižuterie, věnoval Svaz průmyslu použití skla v architektuře.

V Plzni se konal česko-německý workshop týkající se překonávání právních překážek v česko-bavorském pohraničí. Součástí programu bylo i slavnostní podepsání otevřené iniciativy pro všechny aktéry česko-bavorského příhraničí ke spolupráci. Za Svaz průmyslu a dopravy ČR tuto iniciativu podepsal viceprezident František Chaloupecký. Dalšími podepsanými aktéry jsou Svaz měst a obcí, Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni a Univerzita Pasov.

Regionální zastoupení Liberec Svazu průmyslu a dopravy ČR pořádal již tradičně sérii Živých knihoven povolání. V Liberci navštívilo stánky prezentujících firem na 600 žáků, v České Lípě 700 žáků a v Jablonci nad Nisou 300 žáků posledních ročníků základních škol.

Děčínská společnost Revital Solutions, která je od letošního roku členem SP ČR, přichází na trh s unikátním produktem, který firmám pomáhá řešit exekuce zaměstnanců. Je to důležité v době, kdy je na trhu kritický nedostatek pracovníků v jakékoli oblasti. Na konci září uspořádala firma v sídle Svazu průmyslu networking, na kterém svůj produkt představila.