Stalo se

 

ZAJÍMÁ VÁS, CO SE DĚJE V REGIONECH? 

Svaz průmyslu a dopravy ČR působí po celé České republice prostřednictvím regionálních zastoupení v jednotlivých krajích. Díky tomu předává včas svým členům informace o aktuální legislativě nezbytné pro jejich podnikání. Aktivně komunikuje s veřejnou správou a je významným sociálním partnerem i na regionální úrovni.

V rubrice REGIONÁLNÍ INFOSERVIS vám přinášíme přehled zajímavých událostí, které se v regionech uskutečnily během uplynulého období. 

Výroba oceli v ostravské huti LIBERTY bude v příštích letech ještě ekologičtější a udržitelnější. Představitelé LIBERTY Ostrava podepsali v pátek 8. července smlouvu se společností Danieli na výstavbu dvou hybridních elektrických obloukových pecí ve své ocelárně. Nejvyšší investice do ostravské huti za několik posledních desetiletí v celkové výši 8,6 miliardy korun umožní firmě snížit do roku 2027 emise oxidu uhličitého o více než 80 procent. Zástupci LIBERTY oznámili plány na obrovskou zelenou transformaci ostravské huti na pracovní snídani s představiteli Výboru stálých zástupců členských států v Radě EU (tzv. COREPER I) při jejich návštěvě v Moravskoslezském kraji, kterou spolupořádal Svaz průmyslu a dopravy.

Komplexní nabídku služeb, které pomohou ukrajinským žákům hlásícím se na střední školy, připravuje Jihomoravský kraj ve spolupráci s Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu (JCMM). Najdou ji na webu www.vyberskoly.cz a jeho podstránce www.vyberskoly.cz/ua.

Krajští radní ve středu 20. dubna 2022 schválili spolupráci mezi Jihomoravským krajem a Českým svazem zaměstnavatelů v energetice. Spolupráce se týká rozvoje technických oborů pro energetiku, které zabezpečuje Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice.

V květnu regionální zastoupení Svazu průmyslu uspořádalo v Plzni a v Karlových Varech oblíbená setkání s názvem Poradní sbor Inspektorátu práce.

Česká republika patří k nejohroženějším státům vůči hackerských útokům. Jen v Evropě je Česko pátým nejčastějším terčem kybernetických útoků. Mediálně nejviditelnější jsou útoky na státní organizace, nemocnice, vysoké školy, výzkumné ústavy nebo finanční instituce. Skoro v polovině všech útoků ale hackeři cílí i na malé a střední firmy.

Prezentace středních škol, určená hlavně pro rodiče a děti se zájmem studovat technické a přírodovědné obory na středních školách, se pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka uskutečnila v úterý 14. června. Akce se tradičně uskutečnila za podpory Svazu průmyslu a dopravy ČR.

V polovině června proběhl v Krajské nemocnici Liberec seminář pro zaměstnavatele Nemoci z povolání z jednostranné nadměrné a dlouhodobé zátěže a jejich prevence s mottem: „Nárůst nemocí z jednostranné nadměrné a dlouhodobé zátěže stoupá, pojďme jej společně zastavit“.

Jaké bezpečnostní hrozby ohrožují české ekonomické prostředí a jak jim zabránit? Na tyhle zásadní otázky odpověděla akce regionálního zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR "Bezpečnost podnikání - staré a nové hrozby". Cílem bylo poskytnout strategickému managementu českých významných firem a institucí informační průpravu o tradičních, ale i zcela nových bezpečnostních aspektech.

Po dvouleté přestávce se opět konala celostátní soutěž v sestavování a programování robotů – Robosoutěž, kterou již tradičně pořádá Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Úkolem každého týmu je sestavit robota ze stavebnice LEGO® MINDSTORMS® tak, aby splnil zadanou soutěžní úlohu, a to co možná nejlépe.

Po dlouhém dvouletém Covidovém období, kdy se žáci i firmy museli spokojit s online formou, proběhla v Eurocentru v Jablonci nad Nisou prezenční akce na podporu technického vzdělávání a nedostatkových profesí s názvem Živá knihovna povolání. Předem registrované školy projdou postupně všechna stanoviště, kde jim významní místní zaměstnavatelé představí vždy minimálně jedno povolání. Často jeho název již děti slyšely, ale zde jim skutečný pracovník svou profesi představí. Poví, co musí umět, jak se k tomuto povolání dostal, co ho na něm baví. Je čas na dotazy přítomných i na interaktivní vyzkoušení své zručnosti.

Od 14. dubna 2022 se v Národním technickém muzeu v Praze koná výstava „HOT HOT HOT Sklo, keramika a porcelán od A po Z“, která představí všechny podoby současného českého skla, keramiky a porcelánu. Výstava vznikla při příležitosti Mezinárodního roku skla a k 30. výročí Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR založené v roce 1990. Jejím cílem je ukázat, jak pestrá a mnohovrstevná je podstata současného českého „umění ohně“ od průmyslu po design, umění či výzkum.

U příležitosti začátku předsednictví Česka v Radě Evropské unie přivítal Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Moravskoslezským krajem představitele Výboru stálých zástupců členských států v Radě EU (tzv. COREPER I). Během třídenní návštěvy jim Svaz průmyslu představil historii, současnost i budoucnost průmyslu v Moravskoslezském kraji, jednoho z nejprůmyslovějších regionů střední a východní Evropy. Stálí zástupci členských států EU tak přímo zažili, jakou transformací kraj prošel a stále ještě prochází od éry těžkého průmyslu směrem k moderní výrobě a udržitelnosti.

Jaro v Libereckém kraji se neslo ve znamení kulatých stolů s významnými zaměstnavateli na podporu kariérového poradenství žáků ZŠ a SŠ. Celkem šest kulatých stolů proběhlo distančně přes aplikaci zoom s cílem představit kariérním poradcům významné zaměstnavatele napříč celým krajem a především slyšet z jejich úst, jaké profese jsou pro ně z dlouhodobého hlediska důležité, čí absolventy by rádi přivítali mezi svými zaměstnanci, jaké mají požadavky nejen na vzdělání, ale i jazyky či měkké dovednosti. Pochlubili se i spoluprací se školami od základních, přes střední, až po vysoké školy a univerzity.

Regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy v Liberci připravilo pro žáky převážně 8. tříd základních škol první Živou knihovnu povolání se zaměstnavateli ze Semilska. Cílem bylo motivovat děti ke studiu převážně technických oborů nebo k zájmu o práci v nedostatkových profesí. Vzhledem k epidemiologické situaci se akce uskutečnila online formou. Žáci měli možnost po jednotlivých prezentacích firem hovořit s pracovníkem skutečně vykonávajícím dané povolání a zeptat se ho na cokoli, co je zajímá. Díky online formě byl zájem nejen škol z okresu Semily, ale celého Libereckého kraje.

ArcelorMittal Tubular Products Karviná investuje v posledních třech letech do vzdělávání svých zaměstnanců zhruba 2 miliony korun ročně.

Zlepšování spolupráce středních škol a firem v Jihomoravském kraji bylo hlavním tématem konference Kariérko na Moravě, která se uskutečnila 22. září v Brně. Stovka účastníků si vyslechla diskusní příspěvky ředitelů středních škol i personalistů jihomoravských firem.

Integrovaná střední škola automobilní přinesla auto-moto nadšencům všech věkových kategorií přehlídku nových vozidel, moderní stavební a zemědělské techniky, mobilní laboratoř Škoda Auto EDU.LAB, ukázku akrobatické jízdy na motorce a mnoho dalšího spojeného s tématem automobilismu. Autosalon proběhl v areálu školy na Křižíkově ulici v sobotu 6. listopadu 2021.

 
 
 
 

Zlatý řez v architektuře nebo programování 6osých robotů. To jsou některá z témat dílčích projektů, které realizovali žáci středních škol ve spolupráci s akademickými pracovníky VŠPJ během školního roku 202/2021 v rámci projektu Nadaní studenti. Vyhodnocení realizace tohoto projektu, jehož cílem je podpořit zájem o vzdělání, vědu a výzkum u nadaných středoškoláků, se uskutečnilo v pondělí 8. listopadu 2021 v historické aule VŠPJ. Setkání se zúčastnili zástupci Kraje Vysočina –⁠ hejtman Vítězslav Schrek a radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jan Břížďala spolu s vedením VŠPJ, rektorem Václavem Báčou a prorektorem pro tvůrčí a projektovou činnost Zdeňkem Horákem.

V Plzeňském kraji proběhla dne 3.12. RHSD Plzeňského kraje. Na setkání, které bylo uskutečněno online se diskutovalo převážně o problematice naplněnosti nemocnic a o druhým významným tématem byla nezaměstnanost. V Plzeňském kraji končí jeden z nejvýznamnějších zaměstnavatelů, který propustí téměř 500 lidí. Ovšem vzhledem k zoufalému nedostatku pracovníků v Plzeňském kraji (nezaměstnanost je 2,5%) byli tito pracovníci osloveni a nikdo nebude mít problém sehnat jinou pracovní pozici.

Projekt Do praxe bez bariér je naše srdcová záležitost, s jehož realizací jsme začali na podzim roku 2018. Hlavním cílem je zvýšit zaměstnatelnost mladých lidí se zdravotním postižením nebo s nižším středním odborným vzděláním ze speciálních a praktických středních škol v Královéhradeckém kraji. Druhým a neméně důležitým cílem je propojit speciální a praktické střední školy s podniky zaměstnávajícími osoby se zdravotním postižením, případně s podniky na volném trhu práce. Rádi bychom, aby díky projektu došlo k navázání jejich dlouhodobé spolupráce, která bude pokračovat i po ukončení realizace projektu. Snažíme se poskytnout různé podpůrné aktivity mladým lidem, kteří do života vstoupili s určitým handicapem a jejich přechod ze studentského života do reálného světa není úplně jednoduchý. Pozornost věnujeme žákům v posledních ročnících studia na středních speciálních školách. Děje se tak prostřednictvím různých aktivit – exkurzí, pracovních tréninků, odborných praxí, vzdělávacích a motivačních aktivit. Všechny aktivity probíhají během celého školního roku.