Stalo se

 

ZAJÍMÁ VÁS, CO SE DĚJE V REGIONECH? 

Svaz průmyslu a dopravy ČR působí po celé České republice prostřednictvím regionálních zastoupení v jednotlivých krajích. Díky tomu předává včas svým členům informace o aktuální legislativě nezbytné pro jejich podnikání. Aktivně komunikuje s veřejnou správou a je významným sociálním partnerem i na regionální úrovni.

V rubrice REGIONÁLNÍ INFOSERVIS vám přinášíme přehled zajímavých událostí, které se v regionech uskutečnily během uplynulého období. 

Liberecký VÚTS letos slaví 70. výročí od svého založení. Na kontě má stovky unikátních technologických řešení pro firmy z celého světa. Vyvíjí technologie a výrobní stroje například pro automobilový, textilní, letecký či sklářský průmysl. S výsledky jejich práce se setkává i široká veřejnost. Například ve sportu – nafukovací padlleboardy drží svůj tvar díky speciálním 3D distančním tkaninám, u závodních lyží Lusti se zase ve VÚTS postarali o to, aby zůstaly extrémně lehké, přesto však velmi pevné. VÚTS je ryze česká akciová společnost zaměřená na výzkum a vývoj. Za dobu své existence získal přes 800 patentů a v současné době zaměstnává přes 190 lidí.

Svaz průmyslu a dopravy ČR na svém Sněmu ocenil i letos zástupce českého průmyslu. Moravskoslezský kraj opět potvrdil své postavení výkladní skříně tuzemského průmyslu.
Cenu za rozvoj průmyslu a regionu získala společnost TATRA TRUCKS. Legendární česká značka vyrábí vozidla již 171 let a patří mezi nejstarší automobilky planety. Nákladní auta z moravskoslezské Kopřivnice jsou po celém světě známá pro svou spolehlivost, odolnost a inovace. I nyní firma reaguje na aktuální trendy a zaměřuje se také na výzkum nových pohonů, které obohatí tradiční originální koncepci Tatry.

„Jaké by to mohlo být v téhle firmě?“ Jedna z otázek, na kterou si mohlo odpovědět 1 765 návštěvníků 14. ročníku veletrhu pracovních příležitostí kariéra+. Akce proběhla 12. října 2021 a nabídla studentům, absolventům i široké veřejnosti jedinečnou možnou oslovit v jeden den a na jednom místě 69 zaměstnavatelů, včetně řady členů Svazu, který byl partnerem akce. Tu pořádá Kariérní centrum VŠB-TUO.

Jak si stojí odborné vzdělávání a příprava (OVP) během koronavirové krize? Jak covid ovlivnil kompetence žáků? Na to odpověděl průzkum „Dopad Covidu-19 na OVP“, kterého se zúčastnilo 231 učebních oborů ze 48 středních odborných škol Moravskoslezského kraje.

Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA WEEK 2021, který se uskutečnil ve dnech od 11. do 17. října 2021, mimo jiné i pod záštitou Svazu, je již minulostí. Výjimečný 15. ročník přinesl nový koncept, díky kterému EDUCA oslovila více jak 22 tisíc návštěvníků.

Projekt Do praxe bez bariér je naše srdcová záležitost, s jehož realizací jsme začali na podzim roku 2018. Hlavním cílem je zvýšit zaměstnatelnost mladých lidí se zdravotním postižením nebo s nižším středním odborným vzděláním ze speciálních a praktických středních škol v Královéhradeckém kraji. Druhým a neméně důležitým cílem je propojit speciální a praktické střední školy s podniky zaměstnávajícími osoby se zdravotním postižením, případně s podniky na volném trhu práce. Rádi bychom, aby díky projektu došlo k navázání jejich dlouhodobé spolupráce, která bude pokračovat i po ukončení realizace projektu. Snažíme se poskytnout různé podpůrné aktivity mladým lidem, kteří do života vstoupili s určitým handicapem a jejich přechod ze studentského života do reálného světa není úplně jednoduchý. Pozornost věnujeme žákům v posledních ročnících studia na středních speciálních školách. Děje se tak prostřednictvím různých aktivit – exkurzí, pracovních tréninků, odborných praxí, vzdělávacích a motivačních aktivit. Všechny aktivity probíhají během celého školního roku.

I přesto, že hygienická opatření stále trvají, podařilo se počátkem října zorganizovat ve spolupráci s Iqlandií již 6. ročník Živé knihovny povolání v Liberci. O tuto již tradiční akci byl ze strany škol velký zájem a navštívilo ji na 340 žáků posledních ročníků ZŠ.

Ohledně kariéry radí Svaz v Olomouckém a Pardubickém kraji. V prvním zmíněném Svaz průmyslu připravuje na podzim aktivity na podporu kariérového poradenství pro základní a střední školy. Alespoň částečně tak nahradí tradiční Burzy práce a vzdělávání. V Pardubickém kraji se Svaz v září zúčastnil slavnostního vyhlášení TECHNOhrátek. Na podzim mohou firmy v Olomouckém a Pardubickém kraji navštívit kulaté stoly věnované tzv. duálnímu vzdělávání. Chybět nebudou ani kulaté stoly se sociálními partnery.

Zdroj: Spektrum

Veletrh Educa MYJOB v Liberci se rozrůstá a mění. Od 11. do 17. října 2021 se představil nově jako Educa Week. Aktivity pro děti i dospělé zaměřené na vzdělávání a pracovní trh probíhaly díky zapojení partnerů, firem a škol po celém Liberci. Některých akcí se uskutečnily online. Součástí zůstal největší veletrh práce a vzdělávání na severu Čech, kterému Svaz průmyslu opět udělil záštitu. Uskutečnil se od 14. do 16. října. Návštěvníci se dozvěděli aktuality o stavu vzdělávání a pracovních příležitostí v Libereckém kraji a celé ČR. Svaz průmyslu se zaměřil na podporu kariérového poradenství. Pro žáky posledních ročníků základních škol uspořádal pravidelné setkání se zaměstnavateli.

Zdroj: SPEKTRUM

V Plzeňském, Karlovarském a Jihočeském kraji připravilo regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy pro firmy v řijnu sérii setkání s Inspektorátem práce. Podniky naráží na rozdílný výklad jednotlivých zákonů a vyhlášek. Firmy se tak budou moci dozvědět nejnovější poznatky z kontrol, nařízení a změn ve svém kraji přímo od kontrolorů a inspektorů. Setkání mají omezenou kapacitu, doporučujeme proto přihlásit se co nejdříve. 

Zdroj: Spektrum

LIBERTY Ostrava letos pokračuje v podpoře technického vzdělávání na Ostravsku, a pomůže tak budovat silnou generaci kvalifikovaných pracovníků. V tomto školním roce poskytne praxi pod vedením zkušených odborníků z huti 120 učňům ze čtyř ostravských technických škol. Program podpory učňovského vzdělávání funguje v huti už 50 let. Od roku 2012 je pak realizován v současné podobě, kdy umožnil získat praktické dovednosti potřebné pro práci v ocelářství už stovkám učňů.

V Olomouci se uskutečnil kulatý stůl za účasti významných sociálních partnerů, jehož cílem bylo sdílení informací o plánovaných a připravovaných aktivitách v podzimním období, a také diskuse k možné spolupráci a koordinaci.

Za účasti mnohých regionálních politiků a podnikatelů se na půdě pardubického podnikatelského inkubátoru P-PINK konalo diskusní setkání na téma spolupráce veřejné správy a podnikatelů. Jeho cílem bylo sdílení zkušeností ze vzájemné spolupráce.

A chtějí k tomu aktivně přispět. To ukázalo setkání zaměstnavatelů a středních odborných škol ze Šumperka, Mohelnice a Zábřehu na půdě hostitelské firmy SHM s.r.o. Přítomní zástupci firem a škol se shodli na potřebě praktických, názorných a živých akcí, které žáky základních a středních škol seznámí jak se zajímavými profesními obory, tak s možnostmi budoucího studia, respektive pracovního uplatnění. Předběžným a společným záměrem je uspořádat sérii akcí na půdě firem a škol, v rámci kterých se skupiny žáků a studentů seznámí s jejich autentickým prostředím. K zajímavým zážitkům, informacím a setkáním by mělo dojít mj. díky exkurzím, workshopům, přednáškám apod.

Nádherná dřevěná kanoe, dvoupatrové motokolo se zvukovou fanfárou, elegantní valník vytvořený ze starého rozmetadla, ale také funkční model motoru Simson, věrné miniatury nářadí, zbraní či kuchyňských potřeb nebo minibar vytvořený z dvacetilitrového kanystru na benzín… V úterý 7. září zažily TECHNOhrátky Pardubického kraje velkou slávu – vyhodnocení výsledků soutěže Řemeslo doma II, v níž mladí kutilové soupeřili v několika kategoriích s výrobky, které vytvořili na jaře v domácích podmínkách během covidového uzavření škol. Největší sbírku trofejí si stejně jako loni odnesli žáci základních a středních škol z Orlickoústecka.

„Vítězství v národním kole Evropské ceny za podporu podnikání si velice vážíme, neboť je oceněním naší dlouhodobé práce s podnikatelským sektorem. Zároveň je také motivací pro realizaci dalších aktivit nejen v oblasti podpory podnikatelského sektoru, ale například i podpory spolupráce podnikání a vzdělávání. Bude nám velkou ctí reprezentovat Českou republiku v celoevropském kole soutěže a s očekáváním vyhlížíme vyhlášení výsledků, které proběhne v listopadu 2021 ve slovinském Portoroži,“ komentuje zisk ocenění Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje.

Kraj Vysočina dlouhodobě podporuje rozvoj podnikatelského prostředí na svém území. Od roku 2019 realizuje řadu vlastních aktivit, případně finančně podporuje aktivity partnerů, které se zaměřují nejen na digitální transformaci místních podnikatelských subjektů, ale také na integraci používaných technologií do vzdělávacího systému a spolupráci podnikatelského a vzdělávacího systému v této oblasti. Souhrn těchto aktivit pod hlavičkou „iniciativa Průmysl 4.0“ se aktuálně uchází o Evropskou cenu za podporu podnikání 2021, vyhlašovanou Evropskou komisí.

Vzácnou návštěvu přivítala ostravská kancelář Svazu průmyslu a dopravy ČR. Viceprezident Jan Rafaj a regionální manažer Petr Holica se setkali s bývalým předsedou vojenského výboru NATO generálem Petrem Pavlem. Pan generál se aktuálně zabývá vytvářením návrhu systému proti krizi, který je založen an poznatcích z pandemie napříč odvětvími.

Regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR v Ostravě hostilo v loňském roce dvoudenní návštěvu zástupců Stálého zastoupení České republiky při EU v čele s velvyslancem Jaroslavem Zajičkem.

Úřad práce ČR nabízí komplexní balíček aktivit pro uchazeče a zájemce o zaměstnání a také pro zaměstnavatele.