Stalo se

 

ZAJÍMÁ VÁS, CO SE DĚJE V REGIONECH? 

Svaz průmyslu a dopravy ČR působí po celé České republice prostřednictvím regionálních zastoupení v jednotlivých krajích. Díky tomu předává včas svým členům informace o aktuální legislativě nezbytné pro jejich podnikání. Aktivně komunikuje s veřejnou správou a je významným sociálním partnerem i na regionální úrovni.

V rubrice REGIONÁLNÍ INFOSERVIS vám přinášíme přehled zajímavých událostí, které se v regionech uskutečnily během uplynulého období. 

Nafukovací čluny, paddleboardy nebo plovoucí norné stěny dnes mohou vznikat i na tkalcovských stavech. Stačí tkát zároveň dvě tkaniny, které se průběžně spojují provazovacími nitěmi. Výsledná 3D tkanina se opatří vrstvou gumy nebo PVC a po nafouknutí drží určený tvar. Proto lze dovolenkový paddleboard snadno složit do auta a u vody nafouknout tak, že je pevný jako prkno.

Během června se uskutečnila série čtyř on-line akcí zaměřených na pilotáž nového modelu spolupráce zaměstnavatelů se středními odbornými školami a učilišti. Do testování se zapojily firmy a školy ze Středočeského, Moravskoslezského, Ústeckého a Zlínského kraje. Zapojená partnerství mají k dispozici jednotný návod, kterého mohou využít a během pilotáže přicházet s návrhy, jak jej dále rozvíjet.

Regionální zastoupení SP ČR Liberec ve spolupráci s nestátní neziskovou organizací Klára pomáhá uspořádalo kulatý stůl na téma Flexibilní formy zaměstnávání. O možnostech nestandardních forem práce diskutovali zástupci státu (MPSV, MMR a ÚP ČR), zaměstnavatelů a organizací zastupující potenciální zaměstnance s různými potřebami (pečující o osobu blízkou, ZTP, aktivní senioři apod.).

Vzhledem k epidemiologické situaci proběhly Živé knihovny online formou. Po každé prezentaci firmy měli žáci možnost se zástupců společnosti ptát přes chat nebo prostřednictvím mikrofonu. Všichni účastníci apelovali na skoro tisícovku žáků, kteří se zúčastnili živých knihoven povolání, jak důležitá je správná volba budoucího povolání a znalost cizích jazyků, a aby byli připraveni se vzdělávat celý život.

Letošní Veletrhy práce, které 15. a 16. června pořádá Jihočeská hospodářská komora a Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, se kvůli koronaviru a bezpečnosti účastníků uskuteční v online podobě. Zájemci o zaměstnání, kteří již nyní mají možnost vybírat z nabídek více jak 30 jihočeských firem, si tak budou moci od 8. června zarezervovat termín online rozhovoru přes počítač či telefon. Úřad práce také připravuje odborné webináře s tipy na zpracování životopisu či získání práce v zahraničí.

Tradiční Živá knihovna povolání se kvůli epidemiologické situaci nemůže již víc než rok konat ve své klasické podobě. Na počátku letošního roku přišlo ostravské regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR s nápadem, jak ji přeci jen uskutečnit. Akce, která pomáhá žákům posledních ročníků základních škol s výběrem budoucího povolání, se konala v online formě.

V Libereckém kraji pokračoval velký zájem o kulaté stoly na podporu kariérového poradenství s významnými zaměstnavateli v regionu. Uskutečnilo se jich osm pro kariérní poradce a po skončení distanční výuky proběhnou kulaté stoly přímo s žáky.

Tématem networkingové akce realizované na základě zájmu cílové skupiny byla kontrola ze strany krajské hygienické stanice v oblasti plnění plošného testování zaměstnanců a dalších proticovidových opatření ve firmách. Účast na této networkingové akci byla určena zájemcům z řad zaměstnavatelů (personalistům, bezpečnostním pracovníkům a dalším), kteří měli zájem vyslechnout si zkušenosti s průběhem a zaměřením kontroly prováděné ze strany zaměstnanců Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje.

Účelem pozitivně hodnoceného kulatého stolu byla osvěta, výměna zkušeností a diskuse na téma společenské odpovědnosti firem, která úzce souvisí s udržitelným rozvojem dnešní společnosti. Kulatý stůl byl určen pro ty, kteří začínají podnikat a chtěli by své podnikání od začátku nastavit odpovědně, těm, kterým jsou blízké pojmy jako ekologie, šetrné zacházení, péče, čest, etika, spravedlnost a chtějí tyto principy uplatňovat i v podnikání, dále pro ty, kteří se chtějí s tématem seznámit, ale i pro ty, kteří už se o odpovědné podnikání snaží a hledají tipy, jak se posunout zase o kousek dál a konečně pro všechny pro podnikatele, zaměstnance, zástupce neziskovek.

Vysoká koncentrace pracovníků ve výzkumu a vývoji (VaV) a zároveň největší podíl veřejných peněz investovaných do této oblasti mezi českými kraji. To jsou hlavní důvody toho, proč jižní Morava dokáže v oblasti inovací konkurovat vyspělým evropským regionům. Vyplývá to z právě vydané datové zprávy, kterou pro Jihomoravský kraj připravili analytici z inovační agentury JIC.

Na svém včerejším zasedání vyhlásilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dotační program Inovační vouchery 2021. Po dvouleté přestávce tak kraj opět podpoří inovační aktivity ve firmách na Vysočině a to celkovou částkou 3,5 milionu korun. „Po dvouleté odmlce opět vyhlašujeme program na podporu inovací v místních firmách. Podpora ve výši 50 až 200 tisíc korun, při minimálně 30% spolufinancování ze strany žadatele, bude poskytována na nákup služeb od výzkumných nebo poradenských institucí souvisejících s inovací produktu, služby nebo procesu. Reagujeme na poptávku z území, a proto jsou v rámci programu podporovány také aktivity související s digitalizací výroby,“ uvádí náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová.

Moravskoslezské zastoupení Svazu se zapojilo do aktivity iniciované náměstkem hejtmana MSK Jakubem Unuckou, který založil skupinu nazvanou “Task force OKD”, ta má pomoci firmám, které jsou dodavateli OKD. Firmám, které jsou ekonomicky provázány s touto těžební společností, by chtěl program pomoci vyrovnat se s útlumem a ukončením těžby uhlí v regionu tak, aby dál úspěšně fungovaly a dávaly lidem práci.

Senioři se dočkají mobilního zvedáku, handicapovaní rehabilitačních pomůcek a děti z dětského domova si užijí rekreační pobyt. Zaměstnanci skupiny ORLEN Unipetrol už po desáté pomohli splnit přání lidem z neziskových organizací. Mezi sebou vybrali rekordní částku 293 759 korun. Tu stejně jako v předchozích letech jejich zaměstnavatel zdvojnásobil. Celkově tedy na dobrou věc putuje bezmála 600 tisíc korun. Za deset let konání sbírky Splněná přání takto zaměstnanci Orlen Unipetrolu rozdělili mezi potřebné již více než tři miliony korun.

Začátkem roku proběhlo setkání zaměstnavatelů nejprve s Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje, o týden později Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje na téma COVID 19. O obě akce byl velký zájem a bylo domluveno pravidelné setkávání firem a KHS nad aktuálními tématy i v budoucnu.

Firmy v České republice jsou zodpovědné a aktivně pomáhají zastavit šíření nemoci Covid-19. Už vloni na jaře po vypuknutí pandemie tuzemské podniky přijaly řadu bezpečnostních opatření, mnohdy i nad rámec vládních nařízení. Na rozdíl od vlády průmyslové firmy nezaspaly ani v létě a většinu opatření dodržovaly po celý rok. V posledních dnech a týdnech, kdy je epidemiologická situace v Česku kritická, navíc firmy hygienická opatření ve svých provozech ještě zesílily. Ještě před vyhlášením povinného testování začaly zaměstnance ve svých podnicích ve velkém testovat, používají roušky nebo další ochranné pomůcky. Svaz průmyslu a dopravy pro vás teď přináší příběhy několika firem, které příkladně bojují proti šíření nemoci Covid-19.

Ze zřejmých důvodů nemohli organizátoři, mezi které patří i Svaz průmyslu a dopravy ČR, zorganizovat tradiční Burzu práce a vzdělání v Šumperku spolu s Živou knihovnou povolání. Burza má každoročně za cíl seznámit návštěvníky zábavným a naučným způsobem s místními firmami a spolupracujícími středními školami. Aby však organizátoři Burzy žákům posledních ročníků základních škol a jejich rodičům přece jen zprostředkovali zajímavé a aktuální informace pro rozhodování o volbě studijního oboru a budoucího povolání, rozhodli se připravit alespoň přehledný elektronický Průvodce po středních odborných školách a firmách v okrese Šumperk a okolí.

Další ze série diskusních fór, tentokrát na téma Exekuce, uspořádal Svaz průmyslu a dopravy 17. 12. 2021. On-line akce se konala s cílem seznámit účastníky s novinkami v legislativní oblasti a diskutovat jejich dopady do praxe.

Konec roku 2020 nebyl zaměřen na bilancování, nýbrž na budoucnost. Platilo to alespoň o Svazem průmyslu a dopravy iniciovaném on-line kulatém stole s názvem Vize a priority Olomouckého kraje v oblasti regionálního rozvoje.

Společně s partnerským Světem techniky jsme nechtěli porušit tradici rotace akce, která prezentuje obory na trhu práce žákům 8. a 9. tříd, v termínech září – leden. Vzhledem k okolnostem jsme se rozhodli pro variantu natočení videí, která budou po sestříhání poslána školám.

Úterním online setkáním firem se zástupci Krajské hygienické stanice Libereckého kraje začala série diskuzí, které mají firmám pomoci v klíčových otázkách boje proti epidemii Covid-19. Diskuze pořádá Svaz průmyslu a dopravy, který chce firmám usnadnit nastavení hygienických pravidel v jejich provozech a omezit tak šíření epidemie.