Stalo se

 

ZAJÍMÁ VÁS, CO SE DĚJE V REGIONECH? 

Svaz průmyslu a dopravy ČR působí po celé České republice prostřednictvím regionálních zastoupení v jednotlivých krajích. Díky tomu předává včas svým členům informace o aktuální legislativě nezbytné pro jejich podnikání. Aktivně komunikuje s veřejnou správou a je významným sociálním partnerem i na regionální úrovni.

V rubrice REGIONÁLNÍ INFOSERVIS vám přinášíme přehled zajímavých událostí, které se v regionech uskutečnily během uplynulého období. 

Spousta firem musela v letošním roce kromě obvyklých každodenních problémů ještě čelit následkům pandemie covid-19, přesto se našly podniky, které se rozhodly udělat pro bezpečnost svých zaměstnanců na pracovištích něco navíc nad rámec zákonem stanovených povinností, což stvrzuje udělení osvědčení „Bezpečný podnik“.

Cílem diskusních fór bylo seznámit účastníky s novinkami v pracovněprávní legislativě a diskutovat jejich dopady na podnikovou praxi. Hlavním tématem byla novela zákoníku práce č. 285/2020 Sb. a změny, které přináší k 30. 7. 2020, a dále změny, které začnou platit po 1. 1. 2020.

Ve spolupráci s produkční společností poskytující audiovizuální služby pod značkou BEA channel jsme ve čtvrtek 17. 9. 2020 od 13.00 hod. realizovali online konferenci k tématu podpora polytechnického vzdělávání v Olomouckém kraji. Vysílání proběhlo z improvizovaného studia pro tuto příležitost vytvořeného v prostorách odborné učebny na Střední škole polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc. Diskutovalo se o stipendijním programu Olomouckého kraje, o investicích do škol, o akčním plánování obecně a o projektech na implementaci KAP, o metodické podpoře pedagogických pracovníků a v neposlední řadě o digitalizaci vzdělávání.

Točák v Šumperku patřil v sobotu 12. září tradiční akci Den řemesel, kterou pořádá ve spolupráci s významným místním zaměstnavatelem firmou Pars nova Střední škola železniční, technická a služeb. Prezentace řemeslným oborů opět vzbudila mimořádný zájem veřejnosti, malí i velcí návštěvníci si vyzkoušeli zrušnost při svařování, obrábění, poznali zákony elekřiny nebo se oddali péči šikovných kadeřnic.

Tato celoroční série akcí na podporu kariétového poradenství pro ZŠ byla přerušena kvůli první i aktuálně druhé vlně koronavirové epidemie. Ve sledovaném období se alespoň 3.9. uskutečnilo vyhlášení soutěže Řemeslo doma, která reagovala na přerušení klasických TECHNOhrátek kvůli koronaviru. Soutěž spočívala ve výzvě žákům ZŠ a studentům SŠ ke zhotovení výrobků v domácích podmínkách. Tyto výrobky byly zdokumentovány a v různých kategoriích oceněny na tomto vyhlášení. Svaz jakožto tradiční partner akci podpořil hodnotnou věcnou cenou a účasti regionálního manažera, který cenu rovněž předal.

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci EU – OSHA vyhlašuje od října 2020 novou kampaň na téma „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“. Ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Enterprise Europe Network uspořádal 22. října online seminář. Zaměřil se na homeoffice a jeho legislativní aspekty na problematiku muskoskeletálních onemocnění a na nejrůznější rizika při práci z domova. Téma přednášeli JUDr. Martin Mikyska a MUDr. Vladimíra Lipšová. Odborníci osvětlili pracovně – právní rizika formy práce na dálku, představili vliv nových pracovních podmínek na zdraví a ukázali možnosti prevence pohybových onemocnění. V případě zájmu o tuto tématiku kontaktujte regionální zástupkyni na mkroupova@spcr.cz

V Plzeňském, Jihočeském a Karlovarském kraji se zástupci firem setkali s vedoucími představiteli regionálních Inspektorátů práce. Podnikatelé diskutovali s inspektory o problematice BOZP, řešili situaci kolem Covid-19 v podnicích a také kontrolní činnost, na kterou se inspektoráty v následujících měsících zaměří.

Pro olomoucké a pardubické regionální zástupce byl červen a červenec ve znamení návratu do starých kolejí. V Olomouci se na konci června podařilo uspořádat kulatý stůl za účasti významných firem a hostů na téma dobré firemní praxe v době koronavirové. Podniky na něm sdílely své zkušenosti, potřeby a výhledy do budoucna. V Pardubicích se kulatý stůl zaměřil na zaměstnávání OZP a náhradní plnění, přičemž jeho smyslem bylo opět probrat zkušenosti a doporučení v této oblasti. Na podzim plánuje regionální kancelář v obou krajích například diskusní fóra o novelizovaném zákoníku práce a diskusní setkání se zástupci oblastního inspektorátu práce. V případě dotazů či námětů se můžete obrátit na rkoubek@spcr.cz.

Nové Junior centrum excelence mají od března k dispozici žáci a pedagogové Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně. Jedná se o první školu nejen v kraji, ale v celé republice, která disponuje podobným centrem. Unikátní zařízení zlepší středoškolskou výuku v oblasti kybernetické bezpečnosti, informačních a komunikačních technologií a posune ji do 21. století.

IBM a Kraj Vysočina dnes oznámili, že čtyři nové školy a čtyři noví firemní partneři se připojují ke vzdělávacímu programu IBM Pathway in Technology (P-TECH), který byl v České republice zahájen minulý rok s těmito partnery – Střední průmyslová, technická a automobilní škola v Jihlavě, Vysoká škola Polytechnická Jihlava, Kraj Vysočina a firemní partneři IBM Česká republika a Bosch Diesel. Od tohoto školního roku se programu P-TECH účastní Gymnázium Žďár nad Sázavou, Gymnázium Třebíč, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou a Střední průmyslová škola Třebíč.

Letošní výsledky výzkumu Město pro byznys potvrdily výjimečné podnikatelské postavení Humpolce v rámci Kraje Vysočina. Na druhé místo se vyšvihl zejména díky kvalitnímu přístupu veřejné správy Žďár nad Sázavou, bronz bere Pelhřimov.

V rámci snahy zahájit pravidelnou komunikaci mezi průmyslem, veřejnou správou, neziskovými organizacemi a vědeckou komunitou o tématu životního prostředí jsme uspořádali 17. 9. 2020 kulatý stůl v Ostravě, na jehož organizaci jsme se dohodli s ekoloigckou organizací Čisté nebe.

Zástupci textilního průmyslu z celé republiky probírali začátkem září v Hradci Králové budoucnost tohoto odvětví. Představitelé krajské samosprávy, škol i zaměstnavatelů by uvítali podporu textilního průmyslu ze strany státu, protože se potýkají s nedostatkem kvalifikované pracovní síly. Střední školy bojují s nezájmem žáků o studium textilních oborů. Účastníci setkání si vyměnili zkušenosti a nápady, firmy pak nově získaly možnost navázat spolupráci se Střední průmyslovou školou textilní v Liberci a textilní fakultou Technické univerzity v Liberci.

Na první online networkingové akci již v září přivítali přítomné Jan Mašek – CzechInvest, ředitel regionální pobočky Liberec, Naděžda Vojtíšková – Svaz průmyslu a dopravy, regionální manažerka pro Liberecký a Královehradecký kraj a Pavel Coufal – iQLANDIA, ředitel science centra.

Na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava se aktuálně rozvíjí řada aktivit, které mají zefektivnit komunikaci mezi univerzitou a zaměstnavateli. Jedním z nich je nově spuštěný k+ portal. „Nový k+ portál je určen pro naše studenty a absolventy do 3 let od ukončení studia. Zaměstnavatelé budou moci na jednom místě prostřednictvím portálu nabízet pracovní příležitosti, trainee programy a odborné stáže, témata bakalářských či diplomových prací, odborné brigády nebo zakázky pro freelancery. Zároveň si budou moci vybírat a filtrovat z řad našich studentů a čerstvých absolventů své potenciální nové zaměstnance dle přesně zadaných parametrů. Díky k+ portálu budou moci systematicky prezentovat svou značku na naší univerzitě,” řekl Svazu projektový manažer univerzity David Hibler.

Z iniciativy viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jana Rafaje připravil Moravskoslezský pakt zaměstnanosti projekt „Moje místo v Moravskoslezském kraji“, který by měl sloužit k nabízení či hledání volných lidských kapacit pro firmy v regionu. V rámci projektu se spouští online aplikace pro firmy (Chytrý matching), jejímž cílem je párování volných lidských kapacit firem a poptávky ze strany ostatních firem. Takto mohou firmy usnadnit zaměstnancům přechod do nového zaměstnání, a to již v průběhu výpovědní lhůty před registrací na Úřadu práce.

Navzdory přísným hygienickým opatřením se podařilo v polovině září zorganizovat ve spolupráci s Iqlandií již 5. ročník Živé knihovny povolání v Liberci a obdobně s Městem Česká Lípa 5. ročník v Kulturním domě Crystal. O tuto již tradiční akci byl ze strany škol obrovský zájem a navštívilo ji cca 600 žáků posledních ročníků ZŠ.

Ještě před úderem pandemie koronaviru zahájilo regionální zastoupení SP ČR pro Moravskoslezský a Zlínský kraj podpůrné aktivity pro rožšiřování pilotáže vzdělávání s duálními prvky z Moravskoslezského kraje (MSK) do jiných regionů, včetně Zlínského kraje.

V Pardubicích se v červenci sešly nové podnikatelské projekty a záměry, které měly za cíl přesvědčit porotu o inovativnosti a jedinečnosti svého řešení. Kromě toho také měly příležitost zjistit, jak projekt prezentovat a jak zvýšit svou úspěšnost na trhu. Finále soutěže Parádní nápad proběhlo v náhradním termínu po rozvolnění vládních opatření proti šíření koronaviru.

Uplynulé měsíce nebyly pro zaměstnavatele jednoduché. Karlovarský kraj se od března potýká skoro s 60% nárůstem nezaměstnanosti, který je zapříčiněn mimo jiné zastavením provozu
lázní, či omezeným pohybem přeshraničních pracovníků do Německa. Kvůli opatřením vlády byly regionální kanceláře nuceny zrušit všechny plánované akce.