Události

Nové technologie: Příležitost nebo výzva pro stárnoucí populaci?


Středočeský kraj a Praha
Od středa, 27. březen 2019
Do čtvrtek, 28. březen 2019
 

Mezinárodní konference pořádaná organizací KEYNOTE proběhne ve dnech 27. a 28. března 2019 pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a Magistrátu hlavního města Prahy v Brožíkově sále Staroměstské radnice v Praze a v Paláci České spořitelny.

Moderátorem zahajovacího panelu FUTURE OF eHEALTH AND TELEMEDICINE bude Miroslav Palát, člen představenstva SPČR a president Czechmed.

Stárnutí populace a klesající počet lidí v "produktivním věku" představují vážný problém pro naše zdravotní a sociální systémy. Nové technologie mohou přispět k prodloužení a zkvalitnění nezávislého života starších lidí a doby, po kterou zůstávají aktivní a soběstační. Technologická řešení, jako je vzdálené sledování zdravotního stavu pacientů, mohou pomoci vyhnout se pobytu v nemocnici nebo ho alespoň zkrátit. Robotické stroje mohou zvýšit kvalitu práce pečovatelů a dokonce lidskou sílu v některých činnostech nahradit. Technologie může posloužit také jako nástroj vedoucí k prodloužení pracovního života, tím že zastane nebo usnadní fyzicky náročnou práci. Informační a komunikační technologie mají obrovský potenciál pro posílení společenského zapojení starších lidí prostřednictvím videokonferencí a sociálních médií. Technologický pokrok přichází ale také s temnou stránkou a starší lidé patří v tomto směru k nejzranitelnějším obětem např. phishingu, internetových podvodů nebo hoaxů. Horší technologické dovednosti starších pracovníků zvyšuje riziko propuštění a dlouhodobé nezaměstnanosti. V blízké budoucnosti se starší lidé budou muset více a více spoléhat na své technologické dovednosti, aby se mohli vyrovnat se svými pracovními nebo každodenními činnostmi, nebo v komunikaci se svými příbuznými, úřady a různými poskytovateli služeb.

Konference by měla přispět ke kritickému zkoumání vzájemného vztahu mezi stárnutím a novými technologiemi v různých oblastech. Více informací o konferenci najdete zde.