Události

Disciplinární šetření u zaměstnavatelů (Praha)


Středočeský kraj a Praha
středa, 24. duben 2019, 08:30 - 14:30
 

Svaz průmyslu a dopravy ČR spolu s Czech Employment Lawyers Association, z.s. si Vás dovoluje pozvat na workshop k aktuální problematice

DISCIPLINÁRNÍ ŠETŘENÍ U ZAMĚSTNAVATELŮ

24.4.2019, 8:30 - 14:30, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, 190 00 Praha 9


Seminář se zaměří na řešení situací porušování pracovních povinností zaměstnanců, a to jak v obecné rovině (např. jaké zavést interní postupy pro jejich řešení a za jakých podmínek mohou tyto situace vést až ke skončení pracovního poměru, včetně odlišení od situací neuspokojivých pracovních výsledků zaměstnanců), tak v konkrétních situacích (alkohol na pracovišti, zneužití informací, neomluvené absence, krádeže, zneužívání sociálních sítí apod.). Seminář obsahuje teoretickou (přednáškovou) i praktickou část (formou workshopu ve skupinkách).

Seminář je určen pro zástupce jak soukromého, tak i veřejného sektoru, zejména vedoucím zaměstnancům, personalistům, HR manažerům i ostatním pracovníkům HR.

Program:

8:30 – 9:00 Registrace

9:00 – 12:30 TEORETICKÁ ČÁST
1) Způsoby rozvázání pracovního poměru pro porušení povinností
2) Porušování povinností nebo neuspokojivé pracovní výsledky?
3) Proces rozvázání pracovního poměru – dokumenty, lhůty, doručování
4) Jak prakticky vést interní šetření (zkušenosti ze spolupráce s forenzními vyšetřovateli)
5) Nejčastější případy porušení povinností
6) Porušování povinností prostřednictvím sociálních sítí
7) Alkohol a návykové látky na pracovišti

12:30 – 13:00 Coffee break

13:00 – 14:00 PRAKTICKÁ ČÁST – rozdělení účastníků do skupin řešící konkrétní případ – posouzení porušení vs. neuspokojivé výsledky, posouzení intenzity, vypracování dokumentu, případně i fiktivní jednání se zaměstnancem

14:00 – 14:30 SHRNUTÍ Z WORKSHOPU, ZÁVĚR

Přednášející:
Michal Vrajík, samostatný advokát
Michal Vrajík je samostatným advokátem. Ve své praxi se zaměřuje převážně na oblast pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti. Je členem Sekce pro pracovní právo ČAK, členem představenstva Czech Employment Lawyers Association (CzELA) a rovněž členem Kolegia expertů AKV. Jako spoluautor se podílel na komentáři k zákoníku práce (C. H. Beck, 2018), na publikaci učebnice Pracovní právo autorského kolektivu vedeného doc. JUDr. Petrem Hůrkou, Ph.D. (Aleš Čeněk, 2015), či na publikaci Aktuální pracovněprávní judikatura s podrobným komentářem (ANAG, 2012). Pravidelně publikuje v periodicích pro odbornou i laickou veřejnost (např. Mzdová účetní, Praktická personalistika) a přednáší.

Romana Náhlíková Kaletová, samostatná advokátka
Romana Náhlíková Kaletová je samostatnou advokátkou specializující se na pracovní právo v rámci samostatné advokátní praxe. Romana Náhlíková Kaletová je zakládajícím členem asociace advokátů specializujících se na pracovní právo – Czech Employment Lawyers Association (CzELA) a členem kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV). Romana Náhlíková Kaletová je odbornou garantkou a lektorkou celoročních kurzů Pracovní právo pro personalisty na Katedře andragogiky a personálního řízení, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova a věnuje se také publikování pracovněprávních odborných článků.

Tereza Erényi, advokátka, PRK Partners
Tereza Erényi je advokátkou PRK Partners, kde se již více než 15 let věnuje výhradně pracovnímu právu. Tereza se specializuje zejména na otázky restrukturalizací, automatických převodů zaměstnanců, dále na kolektivní vyjednávání a problematiku pracovní doby. Tereza je členem České advokátní komory, Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání, CzELA (Czech Employment Lawyers Association) a EELA (European Employment Lawyers Association). Pravidelně publikuje články s pracovněprávní tématikou, je také spoluautorkou publikace Vyznejte se ve služebním zákoně (2017), věnuje se též přednáškové činnosti v oblasti pracovního práva.

Anna Szabová, advokátka, Managing Associate Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář
Anna Szabová je advokátkou advokátní kanceláře Deloitte Legal. Ve své praxi se zaměřuje na pracovní právo, především na oblast odměňování zaměstnanců, restrukturalizace a tuzemské i přeshraniční vysílací struktury. Kromě pracovního práva má letité zkušenosti z oblasti obchodního práva, insolvencí a řešení sporů v soudním i rozhodčím řízení. Anna je členkou sdružení Czech Employment Lawyers Association a v souvislosti s poradenskou činností se věnuje také přednáškové činnosti v oblasti pracovního práva a HR obecně.

Tomáš Procházka, advokát, partner advokátní kanceláře Eversheds Sutherland
Tomáš Procházka je partnerem advokátní kanceláře Eversheds Sutherland, kde vede pracovněprávní tým. Tomáš se ve své praxi zaměřuje zejména na pracovní právo, právo obchodních společností a má rovněž četné zkušenosti v oblasti sporné agendy. Tomáš je aktivním členem Výboru pro pracovní právo a sociální záležitosti v rámci Americké obchodní komory, zakládajícím členem Czech Employment Lawyers Association (CzELA), členem Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a členem Sekce pro pracovní právo České advokátní komory. Ministerstvo práce a sociálních věcí jmenovalo Tomáše Procházku zprostředkovatelem pro kolektivní pracovněprávní spory. Vedle advokátní praxe se Tomáš věnuje přednáškové činnosti a pravidelně přispívá do různých odborných časopisů.

Michal Peškar, advokát, partner, Randl Partners
Michal Peškar je advokátem a partnerem advokátní kanceláře Randl Partners. V práci pro klienty a v přednáškách se zaměřuje na pracovní právo, a to zejména na oblast odměňování, ukončování pracovních poměrů včetně porušování pracovních povinností (zejména alkohol, drogy a sociální sítě), elektronizaci v pracovním právu, pracovnělékařské služby a pracovní dobu, a to včetně podrobných propočtů a návrhů složitých harmonogramů směn a souvisejících otázek ohledně dovolené a odměňování. Je členem Czech Employment Lawyers Association.

Ondřej Chlada, advokát, partner, Randl Partners
Ondřej Chlada je advokátem a partnerem advokátní kanceláře Randl Partners. Ve své praxi se specializuje na pracovní právo včetně imigračních záležitostí, problematiky zaměstnanosti a diskriminace. Ondřej Chlada je členem sdružení European Employment Lawyers Association, sdružení Czech Employment Lawyers Association a členem Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání.

Všichni přednášející jsou členy Czech Employment Lawyers Association, což je spolek spolkem sdružující přední české advokáty specializující se na pracovní právo. Hlavním cílem spolku je zvyšovat kvalitu pracovního práva a jeho praktické aplikace na území České republiky, což realizuje především prostřednictvím účasti na tvorbě zákonů, prosazováním praktických změn v právních předpisech a způsobů jejich aplikace, vyjadřováním odborných stanovisek, spoluprací se zaměstnavatelskými organizacemi, průmyslovými komorami a odbory, včetně organizování výměny zkušeností a znalostí v rámci spolku a též prostřednictvím pořádání odborných setkání, seminářů a konferencí. Více informací o CzELA a jejich členech zde: www.czela.cz.

Registrace:

  • Na seminář se prosím registrujte na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 17.4.2019.
Účastnický poplatek:
  • 1.500,- Kč pro členy SP ČR, cena bez DPH
  • 2.000,- Kč pro nečleny SP ČR, cena bez DPH