Události

Dopravní obslužnost Ústeckého kraje III (Ústí nad Labem)


Ústecký kraj
pátek, 31. květen 2019, 10:00 - 14:00
 

Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Agenturou CzechInvest si Vás v rámci projektu „Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR“ dovolují pozvat na kulatý stůl

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST ÚSTECKÉHO KRAJE III

31. května 2019, 10:00 – 14:00 hod.
Krajský úřad Ústeckého kraje, budova c, Stroupežnického 1326/16, Ústí nad Labem

PROGRAM:
Prezentace výstupů Analýzy Dopravní obslužnosti Ústeckého kraje
  • V období března – dubna proběhlo dotazníkové šetření s cílem zmapovat současný stav dopravní obslužnosti Ústeckého kraje. Shromážděná a vyhodnocená data jsou nyní k dispozici a stanou se podkladem pro jednání vedoucí k nalezení řešení ve vysledovaných kritických bodech.

Prezentace Oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje

  • Požadavky firem v oblasti dopravní obslužnosti kraje, které byly předmětem přechozího setkání, a možnosti jejich řešení zhodnotí vedoucí dopravní obslužnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje pan Jakub Jeřábek.

Diskuze

Závěr

Pozvánka je určena zástupcům firem a municipalit.

REGISTRACE:
  • Účast na akci podléhá registraci skrze registrační formulář 
ZDE. Svou účast potvrďte nejpozději do 29.5.2019