Události

Veletrh dotačních příležitostí (Karlovy Vary)


Karlovarský kraj
úterý, 17. září 2019, 09:00 - 13:00
 
Dne 17. září 2019 proběhne v Karlových Varech veletrh, na kterém máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice.

Zástupci organizací administrujících příslušné dotační tituly na Vás budou připraveni u jednotlivých konzultačních stolků.

Díky partnerům můžete konzultovat OP PIK (API), IROP (CRR), OP Z (MPSV), OP ŽP (MŽP), Program rozvoje venkova (MZe), nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti (ÚP), národní dotace (MPO), programy agentury CzechInvest, CzechTrade, TA ČR, ČMZRB, komunitární programy (TC AV ČR), programy podporující českoněmeckou spolupráci ad.

Pro municipality budou poskytnuty informace o programech podpory na regeneraci brownfieldů financovaných ze státního rozpočtu i ze strukturálních fondů EU.

Informace:
Účast na semináři je bezplatná.
Přihláška na akciMísto Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary