Události

Novela zákoníku práce (Olomouc)


Olomoucký kraj
středa, 23. září 2020, 10:00 - 14:00
 

Diskusní fórum pod vedením JUDr. Jitky Hlaváčkové, zástupkyně ředitelky sekce Zaměstnavatelské na Svazu průmyslu a dopravy ČR na téma novelizovaného zákoníku práce. Cílem fóra je představit změny zákoníku práce a diskutovat zkušenosti a očekávání s těmito změnami spojené a zákoníkem obecně.

Diskusní fórum proběhne v Bea Centru Olomouc, Tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc. 

Podrobnosti budou upřesněny.