Události

Novela zákoníku práce (Pardubice)


Pardubický kraj
středa, 14. říjen 2020, 10:00 - 14:00
 

Diskusní fórum pod vedením JUDr. Jitky Hlaváčkové, zástupkyně ředitelky sekce Zaměstnavatelské na Svazu průmyslu a dopravy ČR na téma novelizovaného zákoníku práce. Cílem fóra je představit změny zákoníku práce a diskutovat zkušenosti a očekávání s těmito změnami spojené a zákoníkem obecně.

Diskusní fórum proběhne v Dům techniky Pardubice, s.r.o., nám. Republiky 2686, Pardubice.

Podrobnosti budou upřesněny.