Události

Diskusní fórum "Pracovněprávní spory"


Středočeský kraj a Praha
pátek, 5. březen 2021, 09:00 - 12:15
 

Svaz průmyslu a dopravy ČR si Vás v rámci projektu „Rozvoj národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR“ dovoluje pozvat na online diskusní fórum

 

PRACOVNĚPRÁVNÍ SPORY

online prostřednictvím aplikace ZOOM

 

CÍL:

V rámci diskusního fóra budou praktickým způsobem rozebrány nejčastější spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, roviny prevence, řešení sporů a jejich dopadů. Fórum bude zaměřeno zejména na postavení zaměstnavatele jako žalované strany v soudním řízení. Účastníci budou seznámení s aktuální judikaturou soudů vztahující se k probíraným otázkám.

DISKUSNÍ OKRUHY:

 • Předcházení sporům
  • Formální a obsahové náležitosti výpovědí, dohod, okamžité zrušení PP a dalších dokumentů souvisejících s ukončením PP
  • Podepisování za zaměstnavatele
  • Doručování zaměstnancům po novele ZP
  • Rizikové body jednání se zaměstnanci (se zaměřením na ukončování pracovních poměrů)
 • Předsoudní vyjednávání
  • Oznámení o trvání na dalším zaměstnávání, předžalobní upomínk
  • Lhůty k podání žaloby
 • Pracovněprávní spory
  a) spory o neplatnost pracovního poměru
  b) spory o mzdové nároky
  c) spory o náhradu škody, za kterou odpovídá zaměstnanec
  d) spory o náhradu škody, za kterou odpovídá zaměstnavatel
 • Soudní řízení
  a) Povinnost zaměstnavatele prokázat svá tvrzení
  b) Důsledky soudního sporu
  c) Povinnost k náhradě mzdy a možnost jejího zkrácení (moderace) soudem
  d) Pokračování v pracovním poměru a opětovné ukončení
  e) Náklady soudního řízení stran a jejich náhrada
 • Současná judikatura
  a) ztráta důvěry, porušení pracovní lázně
  b) alkohol na pracovišti
  c) neuspokojivé pracovní výsledky a další důvody

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

08:30 – 09:00 Zkouška připojení účastníků
09:00 – 10:30 1. Blok + diskuse
10:30 – 10:45 Přestávka
10:45 – 12:15 2. Blok + diskuse
12:15              Závěr

MODERÁTOR:

JUDr. Monika Emanuelová

REALIZACE AKCE:

Diskusní fórum bude probíhat online na platformě ZOOM. Není nutná žádná instalace programu. Pro připojení se k diskusnímu fóru pro Vás bude dostačující odkaz, který obdržíte od organizátora akce nejpozději jeden pracovní den před konáním akce na e-mail uvedený v registraci. Účast na diskusním fóru bude umožněna pouze registrovaným osobám.

REGISTRACE:

Na akci, se, prosím, registrujte ZDE. V rámci registrace si zvolte jeden z termínů, ve kterých budou diskusní fóra realizována. Budete si moci vybrat z těchto termínů:

 • 19.2.2021
 • 22.2.2021
 • 26.2.2021
 • 2.3.2021
 • 5.3.2021
V případě dotazů se prosím obraťte na organizátora akce Lenku Čechovou, telefon: 733 643 521 nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..Místo Online - aplikace ZOOM