Události

Posuzování vlivů na veřejné zdraví v rámci posuzování vlivů na prostředí


Moravskoslezský kraj
čtvrtek, 21. září 2023, 09:00 - 13:00
 

Hodnocení vlivů na veřejné zdraví je zpravidla součástí posouzení vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. U záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii I (záměry vždy podléhající posouzení) tohoto zákona a dále u ostatních záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, musí být část dokumentace týkající se posuzování vlivů na veřejné zdraví zpracována osobou, která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, vydávaného Ministerstvem zdravotnictví (viz § 19 odst. 1 zákona). Hodnocení vlivů na veřejné zdraví se zpravidla zpracovává pro posouzení zdravotních rizik spojených s hlukem a znečištěním ovzduší. Mezi nejdůležitější podklady při hodnocení vlivů na veřejné zdraví (v rámci EIA a SEA) tak patří zejména akustická a rozptylová studie.

PROGRAM

  • Posuzování vlivů na veřejné zdraví versus hodnocení zdravotních rizik

  • Hodnocení vlivu hluku a znečištěného, ovzduší na zdraví (v případě zájmu rovněž vliv elektromagnetických polí a záření).

  • Hodnocení časových ztrát života z důvodu předčasných úmrtí a nemocnosti.

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

8:30 - 9:00 registrace

9:00 - 10:30 1. část diskuse

10:30 - 10:45 přestávka

10:45 - 12:00 2. část diskuse 

12:30 – 13:00 neformální diskuse, závěr setkání

 

MODERÁTOR

RNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D. - Ostravská univerzita, Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví (Lékařská fakulta)

 

REGISTRACE

Na diskusní fórum se, prosím, přihlaste přes tento online formulář. V případě dotazů se, prosím, obraťte na manažerku regionálního zastoupení Mgr. Michaelu Válkovou, tel.: 732 456 823, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..