Události

Nakládaní s odpady, novinky v legislativě, sankce


Liberecký kraj
čtvrtek, 5. říjen 2023, 11:00 - 14:00
 
Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Okresní hospodářská komora Liberec, Spolek pro rozvoj lidských zdrojů Liberec vás srdečně zvou na seminář

RÁMCOVÝ PROGRAM
 • Prezence, občerstvení
 • Zahájení
1. část
 • Legislativa v oblasti nakládání s odpady
 • Přechodná období a novinky od 1. 1. 2023
 • Odpad, vedlejší výrobek a ukončení odpadového režimu
 • Základní povinnosti, povinnosti původce a provozovatele zařízení
 • Povinnosti v rámci jednotlivých způsobů nakládání s odpady
 • Vybrané druhy odpadů a nakládání s nimi - nebezpečné odpady, komunální odpady, atd.
 • Průběžná evidence a ohlašovací povinnosti
2. část
 • Nakládání s odpady z pohledu administrativy (povolení, souhlasy, závazná stanoviska)
 • Kontrola dodržování zákona z pohledu kontrolované osoby
 • Dotazy a diskuze

ČASOVÝ HARMONOGRAM
10:30 – 11:00 prezence účastníků
11:00 – 12:30 zahájení, seminář 1. část
12:30 – 12:50 pauza, občerstvení
12:50 – 14:00 seminář 2. část, dotazy, diskuze

PŘEDNÁŠEJÍCÍ
JUDr. Hana Dvořáková, MBA, ředitelka odboru výkonu státní správy II z Ministerstva životního prostředí. Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Lektorskou činnost vyvíjí zejména ve vzdělávacích institucích zaměřených na vzdělávání osob působících v obecní či krajské samosprávě a státní správě. Je zkušební komisařkou pro zvláštní část zkoušky odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti v hospodaření s odpady a nakládání s obaly.

CENA: 2500 Kč (vč. DPH) / 1700 Kč (vč. DPH) pro členy Krajské hospodářské komory KHK, OHK Liberec nebo SP ČR

REGISTRACE: Na setkání se prosím registrujte do 12. 9. 2023 ZDE