Až 80 tisíc korun budou moci získat uchazeči o zaměstnání, kteří předloží Úřadu práce ČR smysluplný podnikatelský záměr. Vyplývá to ze sedmibodového Plánu zaměstnanosti, na který má ministerstvo práce a sociálních věcí celkem až sedm miliard korun. Páté opatření z Plánu má název „Zaměstnej sám sebe. Buď OSVČ". Napsal to server Esondy.cz.

Ministerstvo podpoří ty nezaměstnané, kteří se rozhodnou začít podnikat. „Úřad práce budoucím osobám samostatně výdělečně činným nabídne vzdělávací aktivity a také finanční pomoc 40 až 80 tisíc korun. Podnikatel se přitom musí zavázat, že svou živnost bude provozovat po určitou dobu, obvykle se bude jednat o jeden až dva roky," říká ministryně práce Ludmila Müllerová.

Dobu udržitelnosti takto vytvořeného pracovního místa bude stanovovat Úřad práce ČR, který nejdříve posoudí, zda je předložený podnikatelský plán smysluplný a na jeho základě rozhodne o finančním příspěvku. Cílem peněžní pomoci je začínající OSVČ motivovat k podnikání, vychází se přitom ze zkušeností Úřadu práce ČR s obdobnými nástroji aktivní politiky zaměstnanosti.

Významnou roli co se týče pomoci podnikatelům – kromě Plánu zaměstnanosti – hraje i Evropský sociální fond. „Stále se setkáváme s lidmi, kteří šanci vidí v podnikání," říká Tomáš Chudoba z poradenského a vzdělávacího sdružení Edukol v Olomouci, které provozuje Regionální centrum pomoci začínajícím podnikatelům financované z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Centrum mimo jiné posuzuje schopnosti lidí začít podnikat, poskytuje jim poradenství při sestavování podnikatelského plánu, či pomáhá s rekvalifikací.„Nejžádanějšími rekvalifikačními kurzy byly základy podnikání, účetnictví a kadeřnické nebo kosmetické služby," uvedl.

Lidí, kteří podnikají, v České republice přibývá. Zatímco v roce 2010 Česká správa sociálního zabezpečení evidovala zhruba 970 tisíc OSVČ, loni jich bylo více než milion.

Informace o sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných, které jsou pro podnikání důležité, najdete v publikaci Příručka OSVČ v roce 2013 dostupné na: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/informacni-materialy/publikace.htm. Informace o projektech podpořených z OP LZZ pak na webu: www.esfcr.cz.

Uvažovali jste někdy o tom, že byste místo zaměstnání začali podnikat?

Povězte nám o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit