Od 1. září 2022 mohou podniky se sídlem nebo provozovnou v Plzeňské aglomeraci požádat o dotaci až 200 000 Kč na nákup služeb, které bude realizovat výzkumná organizace. Město Plzeň na podporu spolupráce podniků a výzkumných organizací vyčlenilo přesně 2 mil. Kč.

Město Plzeň pomocí programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské aglomeraci – Plzeňské podnikatelské vouchery – přispívá k rozvoji podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti firem v Plzni a jejím blízkém okolí. Cílem programu je podpořit a posílit inovační aktivity plzeňských firem.

Pro firmy jsou vouchery podnětem k navázání kontaktu s výzkumnou organizací (VO) nebo rozšíření stávající spolupráce. S pomocí plzeňských podnikatelských voucherů můžete využít kapacit, znalostí a vybavení výzkumné organizace, které nemáte k dispozici. Spolupráce s výzkumnou organizací vám přinese nejen reálné výstupy projektu, ale také nové profesní kontakty, zajímavá řešení či náměty na další inovace. V neposlední řadě poskytne i pohled, na který v běžném provozu není čas. Pro výzkumné organizace naopak plzeňské vouchery představují cennou výměnu zkušeností.

Projekty realizované v rámci programu Plzeňské podnikatelské vouchery vycházejí z konkrétního zadání a jsou vyřešeny ve stanoveném termínu. Výsledky projektů firmy bezprostředně začleňují do svých aktivit. Díky plzeňským podnikatelským voucherům si firmy a VO vyzkouší, jaké je to vzájemně spolupracovat. Často se stává, že pokračují ve společné práci na rozsáhlejších výzkumných projektech.

Co je Plzeňský podnikatelský voucher?

„Voucher“ je jednorázová dotace poskytnutá příjemci dotace na nákup služeb od výzkumných organizací. Tyto služby musí být založené na znalostech a musí být pro příjemce dotace nové. Výstupy/výsledky poskytnutých služeb příjemce dotace využije pro svoji podnikatelskou činnost, a to pro inovační aktivity.

Jaká je výše dotace?

Pro malý a střední podnik je výše dotace maximálně 75 % ze způsobilých výdajů (cena služeb bez DPH), nejvýše však 200 000 Kč,

Pro velký podnik je výše dotace maximálně 40 % ze způsobilých výdajů (cena služeb bez DPH), nejvýše však 200 000 Kč.

Kdo může o Plzeňský podnikatelský voucher požádat?

Žadatelem může být podnik (malý, střední či velký), který realizuje inovační aktivity a má sídlo nebo provozovnu na území Plzeňské aglomerace.

Kdo může služby poskytovat?

Poskytovatelem služeb může být organizace pro výzkum a šíření znalostí (VO), uvedená v seznamu výzkumných organizací na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která má sídlo na území ČR.

Jaké služby VO jsou programem podporovány?

  • Měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování nebo výpočty.
  • Návrhy systémů či jejich prvků, konstrukčních řešení, zařízení, materiálů, metod, technologických postupů nebo hardwaru.
  • Tvorba a vývoj softwaru.
  • Návrhy optimalizace procesů, metod, parametrů nebo použití materiálů.
  • Modelování/simulace procesů, dějů, systémů nebo provozů.
  • Návrhy aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů či technologií, softwaru pro produkty či procesy.
  • Design produktů nebo jejich částí.

Další materiály k Plzeňským podnikatelským voucherům

Veškeré informace a materiály k programu najdete na webu BIC Plzeň.

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 1. září do 30. září 2022. Podrobnosti k programu podávají pracovníci BIC Plzeň.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit