Práce není jen prostředkem obživy. Přináší také pocit potřebnosti, síť sociálních kontaktů a především možnost seberealizace. Ne všem je ale dopřáno ji naplnit. Na pomoc proto přicházejí projekty Evropského sociálního fondu, které od roku 2007 pomohly statisícům lidí při návratu na trh práce. Uvádí to ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Některé skupiny obyvatel jsou na trhu práce dlouhodobě znevýhodněné. Podpora zaměstnanosti je investicí, která se našemu státu i Evropské unii vrátí. Snížení nezaměstnanosti padesátníků, žen po rodičovské dovolené a absolventů je pro nás jednou z priorit,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Za velmi důležitou považuji také podporu rodin s dětmi a začleňování sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených osob,“ dodává Michaela Marksová.

S aktivním řešením nezaměstnanosti přicházejí projekty Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, které jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu.

Na osobní rozvoj, vzdělávání a začleňování ohrožených skupin do společnosti bylo přiděleno v rámci jednotlivých projektů přes 51,8 miliardy korun. Nejvíce, 19,5 miliardy korun, se využilo na projekty zaměřené na zlepšování přístupu k zaměstnání a prevenci nezaměstnanosti. Přes 13 miliard korun směřovalo na projekty podporující sociální služby a sociální začleňování. Některé projekty již skončily, jiné ještě běží a budou prostředky využívat až do konce roku 2015.

Projekty se zaměřují na absolventy, lidi po padesátce, rodiče po rodičovské dovolené, osoby s hendikepem a další. Nezapomínají však ani na zaměstnavatele, kteří zvyšují svoji konkurenceschopnost vzděláváním zaměstnanců a vytvářením optimálních pracovních podmínek.

V současnosti je již téměř 95 procent financí přiděleno na projekty, které podpořily statisíce lidí různého věku i vzdělání. Kromě jejich lepšího uplatnění na trhu práce zajistily i na dobu minimálně jednoho roku vytvoření tisíců pracovních míst. K dispozici zbývají už jen 4,4 miliardy korun, tedy jen několik procent z celkového rozpočtu.

Máte nějakou zkušenost s projekty Evrospkého sociálního fondu?

Řekněte nám o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit