Evropská komise při jednáních o implementaci služebního zákona požadovala, aby zprostředkující subjekty pro jednotlivé operační programy spadaly pod režim zákona o státní službě. Proto se do konce roku 2015 agentura CzechInvest rozdělí a část zaměstnanců přejde do nové agentury, která bude mít na starosti administraci EU fondů spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Informaci uveřejnil server BusinessInfo.cz.

Podle dohody s Evropskou komisí z konce minulého týdne, agentura CzechInvest ve stávající podobě dokončí administraci OPPI a nový OPPIK již bude spravován novou agenturou. Tu k 1. lednu 2016 vytvoří zaměstnanci, kteří zatím spadají do divize strukturálních fondů agentury CzechInvest.

Nová agentura ponese název Agentura pro podnikání a inovace, do které přejde zhruba 130 zaměstnanců CzechInvestu. Zbytek CzechInvestu se bude nadále věnovat svému hlavnímu úkolu, kterým je zprostředkovávání investičních projektů do ČR,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Vznik nové agentury na administraci OPPIK umožní novela zákona o podpoře malého a středního podnikání, kterou vláda musí na základě podmínky Evropské komise projednat do 30. června 2015. „Proto hodláme novelu předložit nejpozději do 1. června 2015,“ řekl Jan Mládek.

Ministr průmyslu a obchodu rovněž ubezpečil, že vznik nové agentury neohrozí administraci EU fondů či přístup podnikatelů k evropským dotacím: „Žádné riziko nehrozí. Z OPPI jsme dosud nevraceli žádné prostředky EU kvůli nedočerpání a to je velká zásluha i lidí z CzechInvestu. Tito profesionálové dostanou čas úspěšně dokončit práci na OPPI a pod hlavičkou nové agentury plynule přejít na administraci OPPIK.“

Riziko nehrozí ani pro státní finance, které vznik nové agentury zatíží marginálně. „Hlavní provozní výdaje související s implementací operačního programu jsou hrazeny z evropských prostředků. Výdaje ze státního rozpočtu budou minimální,“ uvedl ředitel agentury CzechInvest Karel Kučera.


Souhlasíte s rozdělením agentury CzechInvest na dvě větvě?

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-

 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit