Jednou z významných rolí Svazu je připomínkování vznikajících operačních programů, do kterých promítá zájmy členských firem a pomáhá tak nastavit ty nejvhodnější podmínky pro čerpání dotací. Stejně jako se nyní intenzivně podílí na přípravě Operačního programu Konkurenceschopnost (OP K) pro nové programové období 2021 – 2027, aktivně spolupracoval i na dobíhajícím Operačním programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Právě tyto programy Svaz řadí mezi zásadní pro podporu podnikatelského prostředí. Než ale firmy začnou čerpat z OP K nabízí se stále řada příležitostí v rámci výzev aktuálního OP PIK. Na ně se proto zaměřil říjnový seminář pořádaný regionálním zastoupením Svazu průmyslu v Ústeckém kraji. Malé i velké firmy získaly přehled kde a jak získat dotace na nákup nových výrobních i nevýrobních strojů, výměnu zastaralých technologií za moderní, podnikový vývoj a inovace nebo zateplení budov. Důležitou složkou, bez které se podnikání ovšem neobejde jsou i zaměstnanci. Seminář se proto věnoval také možnostem finanční podpory na mzdy a vzdělávání zaměstnanců.

Autor: Radka Šplíchalová

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit