Vítáme cíle balíčku předloženého EK, která tak navazuje na iniciativu „Nový start sociálního dialogu“ z roku 2016 a potvrzuje svůj závazek prosazovat sociální dialog jako základní kámen sociálně-tržního hospodářství EU a jeho konkurenceschopnosti. SP ČR současně upozorňuje, že inovativní tripartitní iniciativy zapojující sociální partnery na obou úrovních nesmí podkopat význam a úlohu Výboru pro Evropský sociální dialog, jako základního orgánu Evropského sociálního dialogu.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit