K dispozici je na tento účel připraveno pro Českou republiku necelých sedm miliard eur z Evropských fondů. Operační program Doprava, o který se jedná, je zaměřený na zkvalitnění infrastruktury a vzájemné propojenosti železniční, silniční a říční dopravy. Program byl schválen Evropskou komisí již 11. prosince 2007. Nad jeho realizací se však dnes houpe pomyslný Damoklův meč, neboť se potýká s výrazným problémem, uvedl internetový portál e-sondy.cz

Počátkem května letošního roku se totiž ministerstvo doprav rozhodlo pozastavit čerpání části evropských prostředků, z nichž se financuje výstavba silnic, dálnic a vnitrozemských vodních cest.

Jak ministerstvo dopravy ve svém tiskovém prohlášení uvedlo, důvodem pozastavení části Operačního programu Doprava je nutnost prověřit, zda se v případě některých projektů neutrácelo v rozporu se zákony. Výsledky kontrol a předběžných auditů naznačily problémy ve dvou oblastech, a to v objemu víceprací a v zadávání veřejných zakázek.

K přímému zastavení samotných projektů by sice dojít nemělo, neboť ty budou nadále propláceny z prostředků státního rozpočtu na předfinancování evropských zdrojů, ale u zastavených prioritních os nebudou až do ověření správnosti a oprávněnosti výdajů předkládány Evropské komisi k žádosti o proplacení.Vzhledem k těžké finanční situaci státu ale vyloučeno není, že by za určitých okolností mohlo přece jen k zastavení některých projektů dojít i za cenu ztráty peněz z EU.

-red-

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit