21. listopad 2019
/  Kategorie: ČR a EU

Jednou z významných rolí Svazu je připomínkování vznikajících operačních programů, do kterých promítá zájmy členských firem a pomáhá tak nastavit ty nejvhodnější podmínky pro čerpání dotací. Stejně jako se nyní intenzivně podílí na přípravě Operačního programu Konkurenceschopnost (OP K) pro nové...

15. listopad 2019
/  Kategorie: ČR a EU

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlašuje 1. veřejnou soutěž v programu The Country For The Future s cílem podpořit zavádění inovací do praxe. Projektové záměry mohou firmy posílat do 8. ledna 2020.

V programu navrženém na období 2020 až 2027 je k dispozici celkem 6,1 miliard korun. Z toho...

2. říjen 2019
/  Kategorie: ČR a EU

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) připravila ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) nový program S-podnik, jehož cílem je podpořit malé a střední sociální podniky, a to ve formě zvýhodněných úvěrů a poradenství.

Program, k němuž byla aktuálně zveřejněna výzva...

29. září 2019
/  Kategorie: ČR a EU

Zkvalitnění a rozvoj sociálního dialogu v České republice, tak zní hlavní cíl, který si stanovili Svaz průmyslu a dopravy ČR spolu s partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů v novém projektu s názvem Rozvoj národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR, zkráceně NORD...

10. září 2019
/  Kategorie: ČR a EU

Evropská směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem se dotkne také pravidel pro rodičovskou dovolenou v Česku. Do tří let musí své zákony s unií sladit.

"K prvnímu červenci 2022 musíme mít hotovo, jinak nám hrozí pokuty," uvedla minulý čtvrtek ministryně práce a sociálních věcí Jana...

11. srpen 2019
/  Kategorie: ČR a EU

Agentura pro podnikání a inovace (API) zahájila příjem žádostí o dotační podporu z Výzvy I programu Poradenství. Ve výzvě je alokováno 50 milionů korun.

Dotace je určena malým a středním firmám. Mohou ji využít na zaplacení poradenských služeb při zpracování plánu digitální transformace nebo pro...

24. červen 2019
/  Kategorie: ČR a EU

V pátek 21. 6. 2019 skončila závěrečnou ceremonií letošní mezinárodní konference práce věnovaná oslavám 100. výročí vzniku Mezinárodní organizace práce (MOP). Politicky by snad ani nebylo průchodné, aby skončila jinak než slavnostním přijetím společné Deklarace století (Centenary declaration) a...

17. červen 2019
/  Kategorie: ČR a EU

Mezinárodní organizace práce by se měla profilovat jako pragmatický lídr v záležitostech týkajících se světa práce. Zaměstnavatelé nechtějí „business as usually“ ale silný mandát, priority a nástroje.

ILO 100bMezinárodní organizace práce (MOP) slaví v letošním roce 100 let svého založení