20. září 2023
/  Kategorie: Ostatní

Díky akci Milostivé léto III mají klienti České správy sociálního zabezpečení, kteří neuhradili pojistné splatné před 1. říjnem 2022, možnost zbavit se dluhů vzniklých z penále a exekučních nákladů. Tuto možnost oddlužení již využilo téměř 143 tisíc OSVČ a více než 32 tisíc zaměstnavatelů. Stát...

19. září 2023
/  Kategorie: Ostatní

Nový zákon o ochraně oznamovatelů tzv. „whistleblowerů“ nabyl účinnosti 1. srpna a přinesl s sebou významné změny pro řadu subjektů v Česku. Oznamovatelé by nyní měli hrát významnou roli v upozorňování na protiprávní jednání v organizacích a firmách, ve kterých působí.

Jaké jsou...

18. září 2023
/  Kategorie: Ostatní

Daňové milostivé léto letos probíhá až do 30. listopadu 2023. Ten, kdo splatí původní nedoplatek na dani, zbaví se úroků, penále či pokut. Od září si mohou zájemci přímo na portálu Moje daně ověřit, zda mají nedoplatek u finančního úřadu a v jaké výši.

Kromě sankcí hříšníkům ze zákona zanikají i...

12. září 2023
/  Kategorie: Ostatní

Vědecká knihovna v Olomouci začala realizovat kurzy pro pracovníky kulturního a kreativního sektoru Olomouckého kraje v oblasti manažerských, komunikačních, digitálních dovedností a finanční gramotnosti.

Jedná se o společný projekt knihovny a Olomouckého kraje. Jeho cílem je posílení kompetencí...

11. září 2023
/  Kategorie: Ostatní

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR plánuje letos předložit uzákonění do dobrovolné duální větve ve vzdělávání. O její zavedení usiluje Svaz průmyslu a dopravy ČR už několik let. Umožní totiž lepší provázání vzdělávacího systému s trhem práce a sladění poptávky ze strany firem s...

6. září 2023
/  Kategorie: Ostatní

Podpora státu hraje pro zvýšení počtu inovativních firem nebo pro rozsah jejich vývoje důležitou roli, zejména u menších a středních podniků. Návrh státního rozpočtu předložený ministerstvem financí však není v souladu s cílem podpory růstu přidané hodnoty, upozorňuje Svaz průmyslu a dopravy...

5. září 2023
/  Kategorie: Ostatní

Od prvního srpna musí podniky s více než 250 zaměstnanci plnit vyplývající ze povinnosti zákona o ochraně oznamovatelů. Do českého právního řádu byla tímto předpisem transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937.

Zákon zavádí řadu nových pojmů i práv a povinností pro firmy...

11. srpen 2023
/  Kategorie: Ostatní

Vládní úpravy pravidel u dohod o provedení práce a pracovní činnosti zaměstnavatelům zvýší náklady a administrativu. Firmy proto plánují počet uzavíraných dohod snižovat. Vyplývá to z nového šetření Hospodářské komory mezi podniky všech velikostí.

Firmy práci přerozdělí mezi ostatní zaměstnance...