V České republice je pořád málo žen-podnikatelek. I proto vzniklo ve Zlíně Asistenční centrum pro podporu podnikání žen, které využívá dotací Evropského sociálního fondu v ČR a podporuje ženy, vstupující do podnikání. Uvedl to server ČMKOS eSondy.cz, který si také všiml, že české ženy jsou na trhu práce stále diskriminovány. Důvodem je to, že jejich mzda, ve srovnání s muži, je o čtvrtinu až třetinu nižší i při stejném vzdělání, než mzdy mužů. Relativně mají uplatnění ve středním a nižším managementu, ale tvoří pouze sedm procent vedení středních a velkých firem. Jediným místem, kde nedochází ke mzdové diskriminaci žen, je podle mínění eSondy.cz jejich vlastní firma.

V současné době má asistenční centrum za sebou úspěšné dva roky ze tříletého projektu. Prosazuje cílená opatření pro rovné příležitosti na trhu práce a vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života. Projekt, podpořený z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a Podporujeme vaši budoucnost, probíhá od září 2009 do srpna 2012.

V Podnikatelském inovačním centru se konala úvodní konference v rámci návazného projektu Okresní hospodářské komory pod názvem „Asistenční centrum pro podporu podnikání žen ve Zlíně“. Od září 2011 do prosince 2013 bude radit představitelům státní správy, samosprávy a neziskových organizací, ale i veřejnosti, která se o podnikání žen zajímá.

-red-

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit