Publikace „Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v České republice v letech 1993–2012“, kterou vydalo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), obsahuje cenné informace například o vývoji průměrného příjmu domácností. Informoval o tom portál Esondy.cz.

Statistiky rodinných účtů domácností jsou komplexním a velmi důležitým zdrojem informací, které podávají ucelený pohled na vývoj životní úrovně obyvatelstva v ČR. Jsou velmi cenným ukazatelem, na co se má resort práce a sociálních věcí zaměřit ve své politice do budoucna,“ uvedl ministr práce František Koníček.

Průměrný měsíční příjem domácností zaměstnanců se v letech 1993 až 2012 zvýšil téměř čtyřnásobně, z 3571 na 13 363 korun na jednoho jejího člena. Domácnosti důchodců zaznamenaly větší procentní nárůst, když jejich průměrný měsíční příjem na osobu byl vloni o necelých devět tisíc korun vyšší a činil 11 806 korun.

V publikaci se mimo jiné dozvíte, že:

průměrná měsíční mzda zaměstnance v národním hospodářství (na  přepočtené počty) se zvýšila od roku 2000 téměř dvojnásobně na 25 112 korun,

průměrná měsíční výše starobního důchodu vzrostla z 2734 korun v roce 1993 na 10 770 korun v roce 2012, tj. téměř čtyřikrát,

index spotřebitelských cen 2012/1993 dosáhl 271,6 %, přičemž nejvyšší byl vzestup cen v letech 1993–1998; největší podíl na růstu cen pro domácnosti měly ve sledovaných letech bydlení a výživa, což zasáhlo nejvíce domácnosti důchodců,

vloni vydal člen zaměstnanecké domácnosti za nákup zboží a služeb průměrně za měsíc 11 328 korun, což představovalo navýšení proti roku 1993 o 7954 korun, meziročně však výdaje klesly.

V publikaci MPSV lze dohledat také vývoj a strukturu příjmů a výdajů domácností, mezd, úvěrů a úspor. Nechybí ani přehledy o vývoji důchodů, životního a existenčního minima a minimální mzdy.

Publikace vyšla v celkovém nákladu 350 kusů v českém i anglickém jazyce a je také dostupná v elektronické podobě na webových stránkách MPSV.

Je podle vás životní úroveň obyvatel České republiky dobrá, nebo špatná?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit