Součástí pravidelného šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) v září bylo zjišťování, jak občané důvěřují vybraným společenským institucím. Výsledky potvrdily, že důvěra obyvatel ČR v odbory zůstává setrvalá, dokonce za poslední rok mírně vzrostla, na rozdíl třeba od většiny médií. Napsal to server Esondy.cz.

Nejvyšší důvěře se podle výsledků průzkumu těší armáda (67 % důvěřujících : 22 % nedůvěřujících), následuje policie (61 : 36) a rozhlas (53 : 40). Důvěra nad nedůvěrou převažuje také u odborů (45 % důvěřujících proti 37 % nedůvěřujících) a soudů (50 : 45). V případě televize jsou podíly důvěřujících a nedůvěřujících osob téměř vyrovnané (47 : 49). Výraznější podíl nedůvěřujících už je u bank (40 % důvěřujících ku 54 % nedůvěřujících) a tisku (38 : 57). Nejmenší důvěru ze všech zkoumaných institucí má církev – té svou nedůvěru vyjádřily plné dvě třetiny dotázaných (24 : 66).

Podrobnější analýza ukazuje, že větší důvěru k většině sledovaných institucí mají ženy než muži. Pokud jde takříkajíc o generační rozdílnosti, je možno konstatovat, že mladí lidé ve věku 15 až 19 let častěji důvěřují médiím (tisku, rozhlasu a televizi) a internetu, zatímco lidé nad 60 let častěji vyjadřovali důvěru Policii ČR, odborům a církvím. Vývoj důvěry v ozbrojené složky státu (armádu a policii) a v soudy se z dlouhodobého hlediska značně proměnil. Armáda a policie nyní zaznamenaly vůbec nejvyšší podíl důvěřujících za celou dobu sledování, které probíhá od roku 1993.

Zcela opačnou tendenci je naproti tomu možno zaregistrovat u médií. Důvěra zdejších obyvatel k rozhlasovým a televizním stanicím a tisku od roku 2011 vytrvale klesá a v případě všech tří dosahuje v aktuálním výzkumu dosud nejnižší úrovně.

Po výrazném propadu důvěry občanů k církvím, ke kterému došlo ve druhé polovině loňského roku (nepochybně v souvislosti s bojem o majetek v rámci církevních restitucí), lze nyní podle Esondy.cz pozorovat mírný nárůst podílu důvěřujících. Přesto se ze všech sledovaných institucí církev i nadále jeví jako ta, která si podle respondentů zasluhuje jednoznačně nejnižší důvěru.

Odborům, které se v žebříčku umístily na čtvrtém místě, důvěra pomalu, avšak trvale stoupá. Podle sociologů, které Sondy Revue oslovily, je to dáno tím, že odbory byly nejvýznamnější silou, která upozorňovala na nedostatky a často protestovala proti Nečasově vládě. Faktorem ovlivňujícím respondenty zaměstnance může být i skutečnost, že ve firmách, kde odbory kolektivně vyjednávají, jsou příjmy zaměstnanců vyšší.

Podrobnosti najdete na stránkách CVVM.

Důvěřujete vy sami odborům?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit